PŘEDPISY A DOKUMENTACE PRO PK

Na základě dohody mezi ČKAIT a MD  jsou základní rezortní předpisy pro PK, TP a VL vydávány souborně v elektronické formě na CD "Dopravní stavby -Systém jakosti  XI ".

Vzorové listy staveb pozemních komunikací  (VL)

aktuální stav 

 

Označení VL

Název

Zpracovatel

Účinnost

VL 1

 Vozovky a krajnice

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

12/2005

VL 2

 Silniční těleso

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

04/1995

VL 2.2

 Odvodnění

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

08/2008

VL 3

 Křižovatky 

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

04/2012

VL 4

 Mosty

 PONTEX s.r.o.

05/2015 

VL 5

 Tunely

 PRAGOPROJEKT, a.s.

05/2008

VL 6.1

 Svislé dopravní značky

 CDV, v.v.i.

07/2004 + 11/2005 + 01/2007 + 07/2008 + 04/2009 + 11/2009

VL 6.1 Doplněk č. 1 2015  A12c,  B30a

 Svislé dopravní značky -  doplněk č. 1

 CDV, v.v.i.

12/2015

VL 6.2

 Vodorovné dopravní značky

 CDV, v.v.i.

07/2004

VL 6.3

 Dopravní zařízení

 CDV, v.v.i.

07/2004 + 09/2009

VL 6.4

 Proměnné dopravní značky

 Silniční vývoj -ZDZ spol. s r.o.

01/2006

VL 7

 Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy

 Roadconsult

12/2000

 

VL 0

 Vzorové listy oprav mostních objektů PK

 PONTEX s.r.o.

2/2010

Sborník technických řešení   STŘ S 6

Vybavení a příslušenství silnic

Označení 

Název

Zpracovatel

Účinnost

S 6.2

 Bezpečnostní zařízení

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

1989

S 6.3

 Staničení, mezníkování a drobné prvky

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

1989

S 6.4

 Sjezdy ze silnic

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

1989

S 6.5

 Osvětlení silnic

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

1989

 

Sborník M

Technické předpisy pro místní komunikace

Označení 

Název

Zpracovatel

Účinnost

M 0

 Geodetické podklady, Inženýrsko-geologické podklady

 Dopravoprojekt Bratislava

1989

M 1

 Zklidněné komunikace a komunikace pro chodce, Komunikace pro cyklisty

 Dopravoprojekt Bratislava

1993

M 6

 Osvětlení, Protihlukové clony, Ostatní vybavenost MK

 Dopravoprojekt Bratislava

1993

M 8

 Přechody pro chodce – úrovňové, mimoúrovňové

 Dopravoprojekt Bratislava

1990

M 9

 Cizí zařízení

 Dopravoprojekt Bratislava

1993

 

.zpět