PŘEDPISY A DOKUMENTACE PRO PK

Na základě dohody mezi ČKAIT a MD  jsou základní rezortní předpisy pro PK, TP a VL vydávány souborně v elektronické formě na CD "Dopravní stavby -Systém jakosti  XI ".

Vzorové listy staveb pozemních komunikací  (VL)

aktuální stav 

Označení VL

Název Zpracovatel Účinnost
VL 1  Vozovky a krajnice  Dopravoprojekt Brno, a.s.

12/2005

VL 2  Silniční těleso  Dopravoprojekt Brno, a.s.

04/1995

VL 2.2  Odvodnění  Dopravoprojekt Brno, a.s.

08/2008

VL 3

 Křižovatky 

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

04/2012

VL 4

 Mosty

 PONTEX s.r.o.

05/2015 

VL 5  Tunely  PRAGOPROJEKT, a.s. 05/2008
VL 6.1

 Svislé dopravní značky

 CDV, v.v.i.

07/2004 + 11/2005 + 01/2007 + 07/2008 + 04/2009 + 11/2009

VL 6.1 Doplněk č. 1 2015  Svislé dopravní značky -  doplněk č. 1  CDV, v.v.i.

12/2015

VL 6.2  Vodorovné dopravní značky  CDV, v.v.i.

07/2004

VL 6.3  Dopravní zařízení  CDV, v.v.i.

07/2004 + 09/2009

VL 6.4  Proměnné dopravní značky  Silniční vývoj -ZDZ spol. s r.o.

01/2006

VL 7  Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy  Roadconsult

12/2000

 

VL 0  Vzorové listy oprav mostních objektů PK  PONTEX s.r.o.

2/2010

Sborník technických řešení   STŘ S 6

Vybavení a příslušenství silnic

Označení 

Název

Zpracovatel

Účinnost

S 6.2

 Bezpečnostní zařízení

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

1989

S 6.3

 Staničení, mezníkování a drobné prvky

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

1989

S 6.4

 Sjezdy ze silnic

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

1989

S 6.5

 Osvětlení silnic

 Dopravoprojekt Brno, a.s.

1989

 

Sborník M

Technické předpisy pro místní komunikace

Označení 

Název Zpracovatel Účinnost
M 0  Geodetické podklady, Inženýrsko-geologické podklady  Dopravoprojekt Bratislava

1989

M 1  Zklidněné komunikace a komunikace pro chodce, Komunikace pro cyklisty  Dopravoprojekt Bratislava

1993

M 6  Osvětlení, Protihlukové clony, Ostatní vybavenost MK  Dopravoprojekt Bratislava

1993

M 8

 Přechody pro chodce – úrovňové, mimoúrovňové

 Dopravoprojekt Bratislava

1990

M 9  Cizí zařízení  Dopravoprojekt Bratislava 1993
 
.zpět