Aktuální informace

Zkoušky pro získání Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací

Na základě provedeného průzkumu vyhlásilo Ministerstvo dopravy další termíny konání zkoušek pro získání Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

V jednom dni (termínu) je možné absolvovat písemnou zkoušku nejvíce pro dvě odbornosti. V případě zájmu absolvovat písemnou zkoušku pro více jak dvě odbornosti, je třeba se předem dohodnout s tajemníkem komise.

Písemné zkoušky budou probíhat v budově Ministerstva dopravy v době od 9:30 do 11:30 hod a od 12:30 a do 14:30 hod. Místnost konání bude upřesněna pracovníkem recepce ministerstva.

K písemným zkouškám se mohou přihlásit a dostavit pouze žadatelé, jejichž úplná žádost o udělení Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací byla žadatelem odeslána a Ministerstvem dopravy (MD) registrována před 16. březnem 2020, případně před tímto datem byly MD předány chybějící doklady, a kteří se do tohoto data přihlásili k písemné zkoušce v rezervačním systému.

Bez přihlášení se k písemné zkoušce nebude žadateli účast na písemné zkoušce umožněna.

U písemné zkoušky je v souladu s čl. 4.3 přílohy č. 8.8 MP povoleno používat veškerou dostupnou literaturu (Obchodní podmínky, Metodické pokyny schválené MD, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Technické podmínky schválené MD a technické normy) ve znění platném k 1. lednu 2020, případně ve znění uvedeném v otázce. Používání telekomunikačních zařízení, elektronických vyhledavačů a výpočetní techniky není povoleno a je důvodem pro negativní hodnocení výsledku písemné zkoušky.

O výsledku písemné zkoušky bude účastník předběžně ústně informován předsedou nebo tajemníkem komise cca 2 hodiny po ukončení písemné zkoušky.

Vyhodnocený protokol z konání písemné zkoušky bude účastníkům v souladu s čl. 4.5 přílohy 8.8 MP předán nejpozději v termínu do 10 dnů od data konání písemné zkoušky elektronicky na účastníkem v protokolu uvedenou el. adresu.

Předsedou komise při písemných zkouškách bude Ing. Jiří Horkel nebo Ing. Jiří Šmíd, Ph.D., tajemníkem Ing. Jaroslav Vodička.

Datum posledni aktualizace: 19.6.2020

zajímavé akce

Mosty na pozemních komunikací - výstavba

(15. 9. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10218

 

Monolitické železobetonové a předpjaté mosty

(8. 6. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10219

 

SILNIČNÍ KONFERENCE

(21. - 22. 10. 2020)

silnicnikonference.eu

 

Dopravní infrastruktura 2020

(16. - 17. 9. 2020)

www.kdi.cz

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek

(25. 11. 2020)

http://www.pvp.sdruzeni-silnice.cz

 

Betonové vozovky 2020 (5. 11. 2020)

http://www.betonovevozovky.cz/konference/

 

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.