Aktuální informace

Zkoušky pro získání Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací

Na základě provedeného průzkumu vyhlásilo Ministerstvo dopravy další termíny konání zkoušek pro získání Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

V jednom dni (termínu) je možné absolvovat písemnou zkoušku nejvíce pro dvě odbornosti. V případě zájmu absolvovat písemnou zkoušku pro více jak dvě odbornosti, je třeba se předem dohodnout s tajemníkem komise.

Písemné zkoušky budou probíhat v budově Ministerstva dopravy v době od 9:30 do 11:30 hod a od 13:00 a do 15:00 hod. Místnost konání bude upřesněna pracovníkem recepce ministerstva.

K písemným zkouškám se mohou přihlásit a dostavit pouze žadatelé, jejichž úplná žádost o udělení Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací byla žadatelem odeslána a Ministerstvem dopravy (MD) registrována před (konkrétní datum bude upřesněno), případně před tímto datem byly MD předány chybějící doklady, a kteří se do tohoto data přihlásili k písemné zkoušce v rezervačním systému.

Bez přihlášení se k písemné zkoušce nebude žadateli účast na písemné zkoušce umožněna.

U písemné zkoušky je v souladu s čl. 4.3 přílohy č. 8.8 MP povoleno používat veškerou dostupnou literaturu (Obchodní podmínky, Metodické pokyny schválené MD, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Technické podmínky schválené MD a technické normy) ve znění platném k 1. lednu 2020, případně ve znění uvedeném v otázce. Používání telekomunikačních zařízení, elektronických vyhledavačů a výpočetní techniky není povoleno a je důvodem pro negativní hodnocení výsledku písemné zkoušky.

O výsledku písemné zkoušky bude účastník předběžně ústně informován předsedou nebo tajemníkem komise cca 2 hodiny po ukončení písemné zkoušky.

Vyhodnocený protokol z konání písemné zkoušky bude účastníkům v souladu s čl. 4.5 přílohy 8.8 MP předán nejpozději v termínu do 10 dnů od data konání písemné zkoušky elektronicky na účastníkem v protokolu uvedenou el. adresu.

Předsedou komise při písemných zkouškách bude Ing. Jiří Horkel nebo Ing. Jiří Šmíd, Ph.D., tajemníkem Ing. Jaroslav Vodička.

Datum posledni aktualizace: 7.9.2021

zajímavé akce

Konference asfaltové vozovky 2021

(23. - 24. 11. 2021)

https://www.asfaltove-vozovky.cz

 

26. Mezinárodní sympozium MOSTY

(7. - 8. 10. 2021)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

Projektování pozemních komunikací

(23. 9. 2021, upoutávka)

https://www.konference-projektovani.cz

 

Silniční konference 2021

(8. - 9. 9. 2021)

https://www.silnicnikonference.eu

 

10. ročník Dopravní konference

(2. 9. 2021)

https://www.dopravnikonference.cz

 

Více

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.