Požadovaný text nenalezen. pjpk.cz - Politika jakosti pozemních komunikací

Aktuální informace

14.9.2021 Nově schválené Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro-  a strojně- technologického díla a  pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvl

30.4.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 1 - Všeobecně, změna č. 1

1.3.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 31 - Opravy betonových konstrukcí

1.3.2021 Nové znění MP tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů MD

Metodický pokyn, kterým se stanovuje jednotný postup tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů Ministerstva dopravy

23.2.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 19C - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích

23.2.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 42 - Opravy, obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí mostů

15.10.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 96 změna č. 1 - Vysprávky vozovek tryskovou metodou 

27.7.2020 Nově schválené Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

13.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 30 - Speciální zemní konstrukce

9.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 18 oprava č.1 - Betonové konstrukce a mosty

1.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 114, dodatek č. 4 / konsolidované znění - Svodidla na pozemních komunikacích

4.5.2020 Schválení obchodních podmínek

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 

27.4.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 16 - Piloty a podzemní stěny

22.4.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 21 - Izolace proti vodě - dodatek č. 1

14.2.2020 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 146 - Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích

22.1.2020 Zveřejnění MP SJ-PK konsolidované znění

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

20.12.2019 Zveřejnění MP SJ-PK ve Věstníku dopravy č. 14/2019

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

25.9.2019 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

26.7.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

VL 6.1 Svislé dopravní značky

19.7.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

Metodický pokyn - Výkon stavebního dozoru na stavbách PK

13.5.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí

25.2.2019 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 207 - Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK, dodatek č.1

5.2.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 86 - Mostní závěry, změna č.1

26.11.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na PK, TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, oprava č.1

14.11.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích, Dodatek č.3

7.9.2018 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 19B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

6.9.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, TP 188 - Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací, TP 81, dodatek č.1 - Navrhování SSZ pro řízení provozu na pozemních komunikacích

22.5.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 262 - Ložiska mostů pozemních komunikací, TKP 22 - Mostní ložiska

23.3.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích, Dodatek č.2, TKP 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č.1, Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Dodatek č.1

1.12.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

24.10.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích

27.9.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 261 - Integrované mosty, oprava č. 1

26.9.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 212 - Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech pozemních komunikací

14.8.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 261 - Integrované mosty; Směrnice pro dokumentaci staveb PK

30.6.2017 Upozornění - TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

21.6.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

30.5.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 217 - Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

23.5.2017 Schválení obchodních podmínek

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 

1.5.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích

1.4.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 207 - Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK

1.4.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TKP 3, dodatek č.1 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

1.3.2017 Zrušené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 89 - Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, VL 6.4 - Proměnné dopravní značky 

10.2.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky, VL 6.3 - Dopravní zařízení

1.2.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TKP 1 - Všeobecně, TP 260 - Přímo pojížděné mosty pozemních komunikací

21.12.2016 Spuštění nového webu pjpk.cz

Dovolujeme si Vás přivítat na novém webu Politika jakosti pozemních komunikací...

zajímavé akce

Konference asfaltové vozovky 2021

(23. - 24. 11. 2021)

https://www.asfaltove-vozovky.cz

 

26. Mezinárodní sympozium MOSTY

(7. - 8. 10. 2021)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

Projektování pozemních komunikací

(23. 9. 2021, upoutávka)

https://www.konference-projektovani.cz

 

Silniční konference 2021

(8. - 9. 9. 2021)

https://www.silnicnikonference.eu

 

10. ročník Dopravní konference

(2. 9. 2021)

https://www.dopravnikonference.cz

 

Více

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.