Aktuální informace

Zkoušky pro získání Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací

Na základě provedeného průzkumu vyhlásilo Ministerstvo dopravy další termíny konání zkoušek pro získání Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

V jednom dni (termínu) je možné absolvovat písemnou zkoušku nejvíce pro dvě odbornosti. V případě zájmu absolvovat písemnou zkoušku pro více jak dvě odbornosti, je třeba se předem dohodnout s tajemníkem komise.

Písemné zkoušky budou probíhat v budově Ministerstva dopravy v době od 9:30 do 11:30 hod a od 12:30 do 14:30 hod. Místnost konání bude upřesněna pracovníkem recepce ministerstva.

K písemným zkouškám se mohou přihlásit a dostavit pouze žadatelé, jejichž úplná žádost o udělení Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací byla žadatelem odeslána a Ministerstvem dopravy (MD) registrována před 20. březnem 2019, případně před tímto datem byly MD předány chybějící doklady, a kteří se do tohoto data přihlásili k písemné zkoušce v rezervačním systému.

Bez přihlášení se k písemné zkoušce nebude žadateli účast na písemné zkoušce umožněna.

U písemné zkoušky je v souladu s čl. 4.3 přílohy č. 8.8 MP povoleno používat veškerou dostupnou literaturu (Obchodní podmínky, Metodické pokyny schválené MD, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Technické podmínky schválené MD a technické normy) ve znění platném k 1. lednu 2019. Používání telekomunikačních zařízení, elektronických vyhledavačů a výpočetní techniky není povoleno a je důvodem pro negativní hodnocení výsledku písemné zkoušky.

O výsledku písemné zkoušky bude účastník ústně informován předsedou nebo tajemníkem komise cca 2 hodiny po ukončení písemné zkoušky.

Vyhodnocený protokol z konání písemné zkoušky bude účastníkům v souladu s čl. 4.5 přílohy 8.8 MP předán nejpozději v termínu do 10 dnů od data konání písemné zkoušky elektronicky na účastníkem v protokolu uvedenou el. adresu.

Ústní zkoušky budou probíhat v budově Ministerstva dopravy podle časového harmonogramu v souladu s registrací přihlášek.

Bez úspěšného absolvování písemné zkoušky se nelze k ústní zkoušce registrovat a rezervace termínu bude zrušena.

Předsedou komise při písemných a ústních zkouškách bude Ing. Jiří Horkel nebo Ing. Jiří Šmíd, Ph.D., tajemníkem Ing. Jaroslav Vodička.

Datum posledni aktualizace: 19.2.2019

zajímavé akce

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018

http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

Silniční konference 2018

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

Diskuzní seminář - Mosty 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10145

 

Konference Pozemní komunikace 2018

http://silnice.fsv.cvut.cz/pk2018.htm

 

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

 

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.