Aktuální informace

Oznámení o vyhlášení experimentu přesnosti (MD) - FWD

Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s Technickými podmínkami 207 – Experiment přesnosti zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek pozemních komunikací, schválenými Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 74/2017-120-TN ze dne 29. března 2017 (dále jen „TP 207“), Ministerstvo dopravy vyhlašuje Experiment přesnosti zařízení měřících průhyb vozovek (dále jen „Experiment“), který navazuje na v letošním roce již uskutečněné Experimenty pro zařízení  pro měření součinitele tření povrchů vozovek, zařízení pro měření střední hloubky profilu (MPD) a zařízení pro měření podélných nerovností vyjádřených mezinárodním indexem nerovnosti IRI.

Experiment proběhne na přelomu měsíců října a listopadu 2018 – předpokládá se 44. týden na pozemních komunikacích Jihomoravského a Olomouckého kraje. Konkrétní termín konání a podrobné informace budou přihlášeným účastníkům zaslány před zahájením Experimentu.

Organizací a vyhodnocením Experimentu Ministerstvo dopravy pověřilo státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kontaktní osobou v této věci je Ing. Čestmír Kopřiva (e-mail: cestmir.kopriva@rsd.cz, telefon: 241 084 245).

Závaznou přihlášku, je třeba podat na Ředitelství silnic a dálnic ČR nejpozději do 19. října 2018.

Kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Ing. Čestmír Kopřiva, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4.

Přihláška

Pozn.

Pro účast na Experimentu přesnosti je zároveň nutné uhradit registrační poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH. V případě neúčasti registrovaného subjektu na Experimentu z důvodů tkvících na jeho straně se registrační poplatek nevrací. Jednacím jazykem a jazykem, ve kterém budou poskytovány veškeré další podrobnosti týkající se průběhu a vyhodnocení Experimentu pro všechna zařízení a ve kterém budou vyžadovány veškeré výstupy měření od jednotlivých účastníků, je český jazyk.

 

Datum posledni aktualizace: 5.10.2018

zajímavé akce

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018

http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

Silniční konference 2018

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

Diskuzní seminář - Mosty 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10145

 

Konference Pozemní komunikace 2018

http://silnice.fsv.cvut.cz/pk2018.htm

 

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

 

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.