Aktuální informace

Oznámení o vyhlášení experimentu přesnosti (MD)

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve Věstníku dopravy 2/2018 bylo vyhlášeno "Oznámení o vyhlášení experimentu přesnosti (MD)"

V souladu s Technickými podmínkami 207 – Experiment přesnosti zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek pozemních komunikací, schválenými Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 74/2017-120-TN ze dne 29. března 2017 (dále jen „TP 207“), Ministerstvo dopravy vyhlašuje Experiment přesnosti zařízení pro měření součinitele tření povrchů vozovek, zařízení pro měření střední hloubky profilu (MPD) a zařízení pro měření podélných nerovností vyjádřených mezinárodním indexem nerovnosti IRI (dále jen „Experiment“).

Experimenty proběhnou postupně v průběhu měsíců května a června 2018 na letišti Pacov – Kámen a na přilehlých pozemních komunikacích. Konkrétní termín konání a podrobné informace budou přihlášeným účastníkům zaslány v souladu s čl. 3.1 TP 207 nejpozději 3 týdny před zahájením Experimentu.

Organizací a vyhodnocením Experimentu Ministerstvo dopravy pověřilo státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kontaktní osobou v této věci je Ing. Čestmír Kopřiva (e-mail: cestmir.kopriva@rsd.cz, telefon: 241 084 245).

Závaznou přihlášku, je třeba podat na Ředitelství silnic a dálnic ČR nejpozději do 31. března 2018.

Kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Ing. Čestmír Kopřiva, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4.

Přihláška Fp

Přihláška IRI

Přihláška MPD

Pozn.

Pro účast na Experimentu přesnosti je zároveň nutné uhradit registrační poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH. V případě neúčasti registrovaného subjektu na Experimentu z důvodů tkvících na jeho straně se registrační poplatek nevrací. Jednacím jazykem a jazykem, ve kterém budou poskytovány veškeré další podrobnosti týkající se průběhu a vyhodnocení Experimentu pro všechna zařízení a ve kterém budou vyžadovány veškeré výstupy měření od jednotlivých účastníků, je český jazyk.

Datum posledni aktualizace: 5.3.2018

zajímavé akce

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.