Aktuální informace

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací oznamuje, že žadatelé, kteří podali na Ministerstvo dopravy kompletní žádost a nebo úspěšně složili písemnou zkoušku, se mohou přihlásit k písemným nebo ústním zkouškám viz. termíny konání ústních zkoušek.

 

Ústní zkoušky budou probíhat na Ministerstvu dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1. Informaci o konrétní místnosti konání poskytne pracovník recepce MD. Doplňující informace týkající se zásad pro sestavení komise, seznamu členů, z nichž bude komise sestavena, včetně informace o možnosti vznesení námitek k předpojatosti některého z členů komise, jsou uvedeny v Doplňující_informace.pdf

 

Žadatel má možnost se z ústního pohovoru omluvit. Omluva musí být provedena písemnou formou včetně uvedení důvodu (viz čl. 4.4 přílohy 8.8 MP) a musí být odeslána na Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nejpozději pět pracovních dnů před konáním ústního pohovoru a současně žadatel požádá o zrušení rezervace termínu na el. adrese pjpk@rsd.cz.

Datum posledni aktualizace: 14.6.2019

zajímavé akce

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.