Aktuální informace

Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

Dovolujeme si Vás upozornit, že byly schváleny následující technické předpisy Ministerstva dopravy:

  • Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně – technologického díla    a pozemních a inženýrských staveb projektovaných dodavatelem (obecné podmínky a zvláštní podmínky – na základě žluté knihy FIDIC) schváleno dne 6.12.2016
  • TKP 2 - Příprava staveniště s účinností od 1.1.2017
  • TKP 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, dodatek č. 1 s účinností od 1.4.2017 
  • TKP 27 - Emulzní kalové vrstvy s účinnostíod 10.12.2016 
  • TP 104 - Protihlukové clony pozemních komunikací s účinností od 1.12.2016
  • TP 229 - Bezpečnost v tunelech, dodatek č. 1 s účinností od 24.11.2016
  • Metodický pokyn – Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací s účinností od 24.11.2016. 

Datum posledni aktualizace: 10.4.2017

zajímavé akce

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018

http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

Silniční konference 2018

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

Diskuzní seminář - Mosty 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10145

 

Konference Pozemní komunikace 2018

http://silnice.fsv.cvut.cz/pk2018.htm

 

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

 

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.