Úvodní strana > Předpisy >

Technické podmínky (TP)

 Betonové konstrukce a mosty     Dopravní značení     Geotechnika a zemní těleso     Projektování a navrhování PK     Tunely     Vozovky     Vybavení silnic a dálnic     Životní prostředí, okolí komunikace       vybrat vše
NázevPřílohaÚčinnostNeplatné
TP 53 - Protierozní opatření na svazích PK pdf 24,9 MB 1. 7. 2003
TP 57 - Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích – únikové zóny pdf 11,8 MB 1. 5. 2008
TP 58 - Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání   pdf 445 kB 15. 2. 2016 Zobrazit neplatné
TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích pdf 6,5 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK pdf 33,5 MB 1. 4. 2015 Zobrazit neplatné
TP 70 - Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK pdf 1,9 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 81 - Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích pdf 4,5 MB 15. 12. 2015 Zobrazit neplatné
TP 81 - Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích, dodatek č.1 pdf 1,6 MB 5. 9. 2018  
TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací pdf 1,2 MB 1. 3. 2014 Zobrazit neplatné
TP 85 - Zpomalovací prahy pdf 1,7 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na PK pdf 14,9 MB 1. 11. 2017 Zobrazit neplatné
- Příloha 1 - Mapa cílů pdf 3 MB 1. 11. 2017  
TP 101 - Výpočet svodidel pdf 15,4 MB 1. 1. 1998
TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón  pdf 4,2 MB 1. 12. 2008
TP 104 - Protihlukové clony pozemních komunikací pdf 13,3 MB 1. 12. 2016 Zobrazit neplatné
TP 113 - Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací   pdf 39,2 MB 1. 1. 1999
TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích pdf 956 kB 1. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 114, dodatek 1 - Svodidla na pozemních komunikacích - dodatek č. 1 pdf 589 kB 11. 4. 2016  
TP 114, dodatek 2 - Svodidla na pozemních komunikacích - dodatek č. 2 pdf 425 kB 1. 4. 2018  
TP 114, dodatek 3 - Svodidla na pozemních komunikacích - dodatek č. 3 pdf 696 kB 15. 11. 2018  
TP 114, dodatek 4 - Svodidla na pozemních komunikacích - dodatek č. 4 pdf 795 kB 1. 7. 2020  
TP 114, konsolidované znění - Svodidla na pozemních komunikacích - konsolidované znění pdf 1,5 MB 1. 7. 2020  
TP 119 - Odrazová zrcadla pdf 875 kB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 123 - Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí pdf 6,8 MB 1. 10. 1999
TP 130 - Zařízení odrazující zvěř od vstupu na pozemní  komunikaci pdf 1,3 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi pdf 8,2 MB 1. 5. 2000
TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích pdf 19,2 MB 1. 5. 2000
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK pdf 5,9 MB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích pdf 6,6 MB 1. 5. 2017 Zobrazit neplatné
TP 139 -  Betonové svodidlo pdf 1,1 MB 15. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 141 - Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na PK pdf 11,6 MB 1. 1. 2001
TP 142 - Parkovací zařízení (parkovací sloupky, parkovací zábrany,  parkovací závory, pollery) pdf 565 kB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 143 - Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek pdf 372 kB 1. 8. 2013 Zobrazit neplatné
TP 145 - Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi pdf 76,6 MB 1. 2. 2001
TP 152 - Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích pdf 2,2 MB 1. 1. 2002
TP 153 - Zpevněná travnatá parkoviště pdf 16,6 MB 1. 2. 2002
TP 156 - Vodící stěny a ukazatele směru pdf 767 kB 1. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 158 - Tlumiče nárazu pdf 1 MB 1. 6. 2014 Zobrazit neplatné
TP 158 dodatek č. 1 - Tlumiče nárazu -  dodatek č. 1 pdf 422 kB 10. 5. 2016  
TP 159 - Dočasná svodidla pdf 475 kB 1. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 165 - Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace pdf 779 kB 1. 8. 2004
TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích pdf 11,2 MB 1. 4. 2005
TP 171 - Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací pdf 12,8 MB 1. 1. 2005
TP 172 - Dopravní informační centra – požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací pdf 2,2 MB 1. 2. 2005
TP 174 - Zásady pro používání dopravních majáčků pdf 801 kB 15. 2. 2013 Zobrazit neplatné
- TP 174 - oprava 1, Zásady pro používání dopravních majáčků pdf 415 kB 20. 5. 2016  
TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty pdf 10,6 MB 1. 6. 2017 Zobrazit neplatné
TP 180 - Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy pdf 4 MB 1. 8. 2006
TP 181 - Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby pdf 3,8 MB 1. 10. 2006
TP 182 - Dopravní telematika na PK pdf 69,3 MB 1. 11. 2006
TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích pdf 1,6 MB 1. 5. 2007
TP 188 - Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací pdf 8,1 MB 15. 9. 2018 Zobrazit neplatné
TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích pdf 1,9 MB 1. 12. 2018 Zobrazit neplatné
TP 203 - Ocelová svodidla (svodnicového typu) pdf 1,3 MB 15. 7. 2015 Zobrazit neplatné
TP 205 - Zásady pro proměnné dopravní značení na PK pdf 22,4 MB 1. 1. 2009
TP 217 - Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích pdf 1,8 MB 1. 6. 2017 Zobrazit neplatné
TP 218 - Navrhování zón 30  pdf 2,6 MB 15. 1. 2010
TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí pdf 2,6 MB 15. 5. 2019 Zobrazit neplatné
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy pdf 8,3 MB 15. 9. 2018 Zobrazit neplatné
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, oprava č.1 pdf 2,6 MB 26. 11. 2018  
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, příloha č.1 xlsx 105 kB 15. 9. 2018  
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, příloha č.2 xlsx 13 kB 15. 9. 2018  
TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, příloha č.3 xlsx 72 kB 26. 11. 2018  
TP 258 - Mostní zábradlí pdf 817 kB 1. 7. 2015

Datum poslední aktualizace 13. 5. 2019 15:43:19

 

Neplatné dokumenty

NázevPřílohaÚčinnostNeplatné
TP 15 - Etapová výstavba netuhých vozovek 1. 4. 1984 - 1. 5. 2010
TP 31 - Katalog energetické náročnosti stavebních silničních materiálů, prací a konstrukcí vozovek 1. 10. 1987 - 1. 5. 2010
TP 51 - Odvodnění silnic vsakovací drenáží pdf 1,5 MB 1. 1. 1992 - 28. 3. 2014
TP 55 - Snížení spotřeby energií a omezení emisí obaloven živičných směsí 1. 5. 1993 - 1. 5. 2010
TP 63 - Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 1. 1. 1997 - 10. 10. 2011
TP 67 - Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy pdf 459 kB 1. 10. 1995 - 1. 7. 2010
TP 68 - Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů vozovek pdf 163 kB 1. 10. 1995 - 1. 7. 2010
TP 89 - Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům pdf 35,5 MB 1. 2. 1997 - 1. 3. 2017
TP 95 - Vrstevnaté násypy pdf 1,3 MB 1. 4. 1997 - 1. 7. 2010
TP 106 - Lanová svodidla na pozemních komunikacích pdf 2,7 MB 1. 7. 1998 - 30. 6. 2017 Zobrazit neplatné
TP 118 - Systém hodnocení reflexních svislých dopravních značek pdf 902 kB 1. 7. 1999 - 1. 3. 2008
TP 129 - Zkoušení a schvalování svodidel pdf 528 kB 1. 1. 2000 - 1. 4. 2010
TP 160 - Mostní elastomerová ložiska pdf 29,3 MB 1. 2. 2004 - 31. 5. 2018
TP 173 - Použití mostních hrncových ložisek pdf 1,6 MB 1. 8. 2006 - 31. 5. 2018
TP 224 - Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací pdf 947 kB 1. 8. 2010 - 1. 10. 2015

Datum poslední aktualizace 22. 5. 2018 7:45:12

zajímavé akce

83. Mostařské online odpoledne - TROJSKÁ LÁVKA

(20. 5. 2021)

https://www.cbsbeton.eu/cz/akce/betonarska-odpoledne

 

Školení Technologie betonu - vady a poruchy betonových konstrukcí - online

(2. 6. 2021)

Školení TECHNOLOGIE BETONU - Cyklus 5 on-line webinářů - Česká Betonářská Společnost ČSSI (cbsbeton.eu)

 

26. Mezinárodní sympozium MOSTY

(7. - 8. 10. 2021)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

10. ročník Dopravní konference

(2. 9. 2021)

https://www.dopravnikonference.cz

 

Silniční konference 2021

(8. - 9. 9. 2021)

https://www.silnicnikonference.eu

 

Projektování pozemních komunikací

(23. 9. 2021, upoutávka)

https://www.konference-projektovani.cz

 

Konference asfaltové vozovky 2021

(23. - 24. 11. 2021)

https://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Více

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.