Úvodní strana > Předpisy >

Soubor předpisů a dokumentací pro PK

Úroveň / Sféra Česká republika Ministerstvo dopravy Objednatel (investor)
Soukromoprávní

Občanský zákoník

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č.146/2008 Sb.o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
 
Veřejnoprávní

Stavební zákon

Zákon o VZ

Zákon o výrobcích

 • Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.146/2008 Sb.o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 
Administrativně správní

Usnesení vlády č. 97/1993 (sbližování předpisů ES)

Usnesení vlády 631/1993, a jeho aktualizace (rozvoj dálnic a 4 pruhových silnic pro motorová vozidla)

 • Směrnice pro dokumentaci staveb PK
 • Metodické pokyny SJ-PK, Výkon stavebního dozoru, Oprávnění k prohlídkám mostů a prohlídkám tunelů, apod.
 • Zadávání veřejné zakázky
Smluvní  
 • Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby  PK
 • Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK
 • Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK
 • Všeobecné obchodní podmínky staveb PK
 • Všeobecné obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu
 • Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 • Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby  PK
 • Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK
 • Zvláštní obchodní podmínky stavby PK
 • Zvláštní obchodní podmínky stavby PK menšího rozsahu
 • Soupis prací stavby
Technická

ČSN

ČSN EN

ČSN ISO

 • Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK
 • Technické kvalitativní podmínky staveb PK
 • Technické podmínky MD
 • Vzorové listy staveb PK
 • Další technické předpisy MD
 • Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK
 • Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby PK
 • Zadávací dokumentace stavbyPK
 • (Projektová dokumentace pro provádění stavby PK...)

 

Datum posledni aktualizace: 21.12.2016

zajímavé akce

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018

http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

Silniční konference 2018

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

Diskuzní seminář - Mosty 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10145

 

Konference Pozemní komunikace 2018

http://silnice.fsv.cvut.cz/pk2018.htm

 

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

 

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.