Úvodní strana > Předpisy >

Soubor předpisů a dokumentací pro PK

Úroveň / Sféra Česká republika Ministerstvo dopravy Objednatel (investor)
Soukromoprávní

Občanský zákoník

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č.146/2008 Sb.o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
 
Veřejnoprávní

Stavební zákon

Zákon o VZ

Zákon o výrobcích

 • Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.146/2008 Sb.o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 
Administrativně správní

Usnesení vlády č. 97/1993 (sbližování předpisů ES)

Usnesení vlády 631/1993, a jeho aktualizace (rozvoj dálnic a 4 pruhových silnic pro motorová vozidla)

 • Směrnice pro dokumentaci staveb PK
 • Metodické pokyny SJ-PK, Výkon stavebního dozoru, Oprávnění k prohlídkám mostů a prohlídkám tunelů, apod.
 • Zadávání veřejné zakázky
Smluvní  
 • Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby  PK
 • Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK
 • Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK
 • Všeobecné obchodní podmínky staveb PK
 • Všeobecné obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu
 • Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 • Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby  PK
 • Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK
 • Zvláštní obchodní podmínky stavby PK
 • Zvláštní obchodní podmínky stavby PK menšího rozsahu
 • Soupis prací stavby
Technická

ČSN

ČSN EN

ČSN ISO

 • Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK
 • Technické kvalitativní podmínky staveb PK
 • Technické podmínky MD
 • Vzorové listy staveb PK
 • Další technické předpisy MD
 • Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK
 • Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby PK
 • Zadávací dokumentace stavbyPK
 • (Projektová dokumentace pro provádění stavby PK...)

 

Datum posledni aktualizace: 21.12.2016

zajímavé akce

Mosty na pozemních komunikací - výstavba

(15. 9. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10218

 

Monolitické železobetonové a předpjaté mosty

(8. 6. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10219

 

SILNIČNÍ KONFERENCE

(21. - 22. 10. 2020)

silnicnikonference.eu

 

Dopravní infrastruktura 2020

(16. - 17. 9. 2020)

www.kdi.cz

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek

(25. 11. 2020)

http://www.pvp.sdruzeni-silnice.cz

 

Betonové vozovky 2020 (5. 11. 2020)

http://www.betonovevozovky.cz/konference/

 

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.