Úvodní strana > Předpisy >

Připravované / revidované  technické předpisy

Pro získání podrobnějších informací týkajících se připravovaných technických předpisů je možné se obrátit na Ing. Čestmíra Kopřivu, cestmir.kopriva@rsd.cz.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
číslo TP název termín dokončení zpracovatel
TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací – nový předpis 7/2017 Ing. Luděk Bartoš (EDIP)
TP 261 Integrované mosty – nový předpis 7/2017 Doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.   (ČVUT)
TP 262 Výpočet ložisek – nový předpis 10/2017 Ing. Jan Volek (Pragoprojekt)
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK 11/2017 Ing. Antonín Seidl
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 10/2017 Ing. Luděk Mališ (PavEx)
TP 87

Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

10/2017

prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

TP 100

Zásady pro orientační dopravní značení

7/2017

Ing. Antonín Seidl

TP 212

Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK

10/2017 Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. (Skanska a.s.)
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 1/2018 Ing. Luděk Bartoš (EDIP, s.r.o.)
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení provozu na PK - Ing. arch. Tomáš Cach
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK - Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT)
TP 189 Stanovení intenzit dopravy na PK - Ing. Jan Martolos (EDIP, s.r.o.)
TP XX Zásady pro orientační značení na cyklotrasách PK - Ing. arch. Tomáš Cach
 
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
číslo TKP název termín dokončení zpracovatel
TKP 19 B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 11/2017 Ing. Petr Matoušek (Pontex)
TKP 22 Mostní ložiska 10/2017 Ing. Petr Matoušek (Pontex)
TKP 24 Tunely 10/2017 Ing. Jiří Svoboda (Pragoprojekt)
TKP 30 Speciální zemní konstrukce 9/2017 Ing. Lumír Míča, Ph.D. (VUT Brno)
TKP 31 Oprava betonových konstrukcí 6/2017 Doc.Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (Betonconsult)
 
OSTATNÍ
číslo  název termín dokončení zpracovatel
VL 6.1 Svislé dopravní značky 10/2017 Ing. Petr Hajoš  (DISK, s.r.o.)
  Metodický pokyn výkonu stavebního dozoru na stavbách PK  10/2017 Ing. Jaroslav Vodička (ASPK)
  Směrnice pro dokumentaci staveb PK 7/2017 Ing. Ivan Rybák (Pragoprojekt)
VL 1 Vozovky a krajnice 6/2018 Ing. Karel Dusbaba (Valbek, spol.s.r.o.)
VL 2 Silniční těleso 6/2018 Ing. Karel Dusbaba (Valbek, spol.s.r.o.)
VL 2.2 Odvodnění 6/2018 Ing. Karel Dusbaba (Valbek, spol.s.r.o.)

 

Datum posledni aktualizace: 2.8.2017

zajímavé akce

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.