Úvodní strana > Předpisy >

Připravované / revidované  technické předpisy

Pro získání podrobnějších informací týkajících se připravovaných technických předpisů je možné se obrátit na Ing. Čestmíra Kopřivu, cestmir.kopriva@rsd.cz.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
číslo TP název termín dokončení zpracovatel
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK 5/2018 Ing. Antonín Seidl
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení provozu na PK 4/2018 Ing. arch. Tomáš Cach
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 6/2018 Ing. Luděk Mališ (PavEx)
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 6/2018 prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 4/2018 Ing. František Juráň (Dopravoprojekt Brno)
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK - Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT)
TP 148 Hutnění asfaltové vrstvy s modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik 6/2018 Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. (VUT Brno)
TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací – nový předpis 5/2018 Ing. Luděk Bartoš (EDIP)
TP 189 Stanovení intenzit dopravy na PK 8/2018 Ing. Jan Martolos (EDIP, s.r.o.)
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 6/2018 Ing. Luděk Bartoš (EDIP, s.r.o.)
TP 262 Výpočet ložisek – nový předpis 3/2018 Ing. Jan Volek (Pragoprojekt)
TP XX Zásady pro orientační značení na cyklotrasách PK - Ing. arch. Tomáš Cach
TP XX Izolace tunelů pozemních komunikací 4/2018 Ing. Svoboda, Ing. Hnilička (Pragoprojekt)
 
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
číslo TKP název termín dokončení zpracovatel
TKP 19 B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 3/2018 Ing. Petr Matoušek (Pontex)
TKP 22 Mostní ložiska 3/2018 Ing. Petr Matoušek (Pontex)
TKP 24 Tunely 6/2018 Ing. Jiří Svoboda (Pragoprojekt)
TKP 30 Speciální zemní konstrukce 3/2018 Ing. Lumír Míča, Ph.D. (VUT Brno)
TKP 31 Oprava betonových konstrukcí 4/2018 Doc.Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (Betonconsult)
 
OSTATNÍ
číslo  název termín dokončení zpracovatel
VL 1 Vozovky a krajnice 6/2018 Ing. Karel Dusbaba (Valbek, spol.s.r.o.)
VL 2 Silniční těleso 6/2018 Ing. Karel Dusbaba (Valbek, spol.s.r.o.)
VL 2.2 Odvodnění 6/2018 Ing. Karel Dusbaba (Valbek, spol.s.r.o.)
  Metodický pokyn výkonu stavebního dozoru na stavbách PK 3/2018 Ing. Jaroslav Vodička (ASPK)
  Metodika schvalování provedení a používání dopravního značení, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích v ČR 6/2018 Ing. Irena Šašinková, CSc. (Silniční vývoj - ZDZ spol. s.r.o.)
VL 6.1 Svislé dopravní značky 5/2018 Ing. Petr Hajoš  (DISK, s.r.o.)

 

Datum posledni aktualizace: 6.4.2018

zajímavé akce

Pokladní vrstvy a podloží vozovek 2018

 http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.