Úvodní strana > Předpisy >

Připravované / revidované  technické předpisy

Pro získání podrobnějších informací týkajících se připravovaných technických předpisů je možné se obrátit na Ing. Čestmíra Kopřivu, cestmir.kopriva@rsd.cz.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
číslo TP název termín dokončení zpracovatel
TP 42 Opravy, obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí mostů 12/2019  
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK -  
TP 76 Geotechnický průzkum PK 6/2019  
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 3/2019  
TP 86 Mostní závěry 12/2019  
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 3/2019  
TP 107 Odvodnění mostů PK 11/2019  
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 4/2019  
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK -  
TP 148 Hutnění asfaltové vrstvy s modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik -  
TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na ŽP 1/2019  
TP XX Zásady pro orientační značení na cyklotrasách PK 5/2019  
TP 263 Izolace tunelů pozemních komunikací 3/2019  
 
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
číslo TKP název termín dokončení zpracovatel
TKP 7 Hutněné asfaltové vrstvy 4/2019  
TKP 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 4/2019  
TKP 12 Trvalé oplocení -  
TKP 19C Oprava protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 12/2019  
TKP 24 Tunely 4/2019  
TKP 30 Speciální zemní konstrukce 3/2019  
TKP 31 Oprava betonových konstrukcí 3/2019  
 
OSTATNÍ
číslo  název termín dokončení zpracovatel
VL 1 Vozovky a krajnice 5/2019  
VL 2 Silniční těleso 5/2019  
VL 2.2 Odvodnění 5/2019  
VL 4 Mosty 5/2019  
VL 6.1 Svislé dopravní značky -  
  Metodický pokyn výkonu stavebního dozoru na stavbách PK 12/2018  
  Metodika schvalování provedení a používání dopravního značení, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích v ČR -  
  Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací 1/2019  

 

Datum posledni aktualizace: 1.3.2019

zajímavé akce

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018

http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

Silniční konference 2018

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

Diskuzní seminář - Mosty 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10145

 

Konference Pozemní komunikace 2018

http://silnice.fsv.cvut.cz/pk2018.htm

 

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

 

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.