Úvodní strana > Předpisy >

Připravované / revidované  technické předpisy

 

Pro získání podrobnějších informací týkajících se připravovaných technických předpisů je možné se obrátit na Ing. Čestmíra Kopřivu, cestmir.kopriva@rsd.cz.

TECHNICKÉ PODMÍNKY  
číslo TP název předpokládaný termín dokončení zpracovatel aktuální stav
TP 53 Protierozní opatření na svazích PK - - příprava na zahájení revize
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK - Ing. Antonín Seidl finalizace textu
TP 76 Geotechnický průzkum PK - doc. Paseka, doc. Rozsypal, ČAIG finalizace textu
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek -   odsouhlaseno TRR, čeká na   TP 87
TP 86 Mostní závěry - Ing. Volek (Pragoprojekt) odsouhlaseno TRR, čeká na TKP 23
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 2022 prof. Kudrna (VUT v Brně)  
TP 107 Odvodnění mostů PK 03/2022 Ing. Batal projednání v TRR
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích - Ing. Juráň (Dopravoprojekt Brno) odesláno ke schválení na MD
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení 1/2022 Ing. Antonín Seidl projednání v TRR
TP 139 Betonové svodidlo - Ing. Juráň (Dopravoprojekt Brno) odesláno ke schválení na MD
TP 170 Navrhování vozovek PK 12/2021 Pragoprojekt, a.s. projednání v TRR
TP 203 Ocelová svodidla - Ing. Juráň (Dopravoprojekt Brno) odesláno ke schválení na MD
TP 263 Izolace tunelů pozemních komunikací - Ing. Svoboda, Ing. Hnilička (Pragoprojekt) odesláno ke schválení na MD
   
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  
číslo TKP název předpokládaný termín dokončení zpracovatel aktuální stav
TKP 7 Hutněné asfaltové vrstvy 2022 Ing. Valentin (ČVUT v Praze) finalizace textu
TKP 8 Litý asfalt 2022 Ing. Žalman projednání v TRR
TKP 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 12/2021 Ing. Juráň (Dopravoprojekt Brno) projednání v TRR
TKP 23 Mostní závěry 2022 Ing. Volek, Ing. Řehoř (Pragoprojekt) projednání v TRR
TKP 24 Tunely - Ing. Svoboda, Ing. Hnilička (Pragoprojekt)

finalizace textu

TKP 29 Zvláštní zakládání 12/2021 Ing. Račanský, doc. Miča projednání v TRR
   
OSTATNÍ  
číslo  název předpokládaný termín dokončení zpracovatel aktuální stav
VL 1 Vozovky a krajnice - Ing. Dusbaba (Vlabek) finalizece listů 
VL 2 Silniční těleso - Ing. Dusbaba (Valbek) finlaizace listů
VL 2.2 Odvodnění - Ing. Dusbaba (Vlabek) finalizace listů
VL 5 Tunely 10/2022 Ing. Mařík (Sagasta) projednání v TRR
  Metodika schvalování provedení a používání dopravního značení, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích v ČR - Ing. Šašinková, Ing. Tóth (Silniční vývoj) připomínkování textu MD
  Směrnice pro dokumentaci staveb PK - Ing. Ivan Rybák (Pragoprojekt) finalizace textu

 

Datum posledni aktualizace: 19.11.2021

zajímavé akce

27. Mezinárodní sympozium MOSTY

(21.-22. 4. 2022)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

16. Konference Dopravní infrastuktura
(8.-9. 6. 2022) 

www.kdi.cz

 

29. Silniční konference 2022

(5.-6. 10. 2022)

https://www.silnicnikonference.eu

 

 

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.