Úvodní strana > Předpisy >

Připravované / revidované  technické předpisy

Pro získání podrobnějších informací týkajících se připravovaných technických předpisů je možné se obrátit na Ing. Čestmíra Kopřivu, cestmir.kopriva@rsd.cz.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
číslo TP název termín dokončení zpracovatel
TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací – nový předpis 6/2017 Ing. Luděk Bartoš (EDIP)
TP 259 Nízkohlučné asfaltové směsi - nový předpis 4/2017 Ing. Jan Valentin, Ph.D. (ČVUT)
TP 261 Integrované mosty – nový předpis 6/2017 Doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.   (ČVUT)
TP 262 Výpočet ložisek - nový předpis 6/2017 Ing. Jan Volek (Pragoprojekt)
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK 11/2017 Ing. Antonín Seidl
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 6/2017 Ing. Luděk Mališ (PavEx)
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 6/2017 prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení 4/2017

Ing. Antonín Seidl

TP 212 Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK 9/2017 Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. (Skanska a.s.)
 
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
číslo TKP název termín dokončení zpracovatel
TKP 4 Zemní práce 4/2017 Ing. Jaroslav Hauser, CSc. (Geostar)
TKP 19 B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 7/2017 Ing. Petr Matoušek (Pontex)
TKP 22 Mostní ložiska 6/2017 Ing. Petr Matoušek (Pontex)
TKP 24 Tunely 6/2017 Ing. Jiří Svoboda (Pragoprojekt)
TKP 30 Speciální zemní konstrukce 6/2017 Ing. Lumír Míča, Ph.D. (VUT Brno)
TKP 31 Oprava betonových konstrukcí 4/2017 Doc.Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (Betonconsult)
 
OSTATNÍ
číslo  název termín dokončení zpracovatel
VL 6.1 Svislé dopravní značky 6/2017 Ing. Petr Hajoš  (DISK, s.r.o.)
  Metodický pokyn výkonu stavebního dozoru na stavbách PK  11/2017 Ing. Jaroslav Vodička (ASPK)
  Směrnice pro dokumentaci staveb PK 4/2017 Ing. Ivan Rybák (Pragoprojekt)

 

Datum posledni aktualizace: 12.5.2017

zajímavé akce

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Školení SENS 12 a 13 a STEPS 8 v roce 2017

http://www.sdruzeni-silnice.cz/Odborne-akce-cln294.aspx

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.