Úvodní strana > Systém jakosti >

Metodický pokyn systému jakosti PK

Metodický pokyn (MP) Systému jakosti pozemních komunikací je základním dokumentem SJ-PK, který stanovuje:

  • zásady uplatňování SJ-PK
  • technické podmínky vymezující požadavky na zajištění kvality dodávek, služeb nebo stavebních prací uplatněním principů platných systémových norem
  • určuje rozsah požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve vztahu k zajištění kvality.

Principy SJ-PK jsou uplatňovány v těchto oblastech oboru PK:

  1. projektové práce (MP, část II/1)
  2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2)
  3. zkušebnictví, laboratorní činnosti (MP, část II/3)
  4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4)
  5. ostatní výrobky (MP, část II/5)
  6. zavádění nových technologií (MP, část II/6)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném od 20.12.2019 (konsolidované znění).

Oznámení změn Mětodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (Věstník dopravy 14/2019)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 19.12.2019.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 31.8.2008.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1.12.2010.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1. 2. 2013.

Datum posledni aktualizace: 24.1.2020

zajímavé akce

Mosty na pozemních komunikací - výstavba

(15. 9. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10218

 

Monolitické železobetonové a předpjaté mosty

(8. 6. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10219

 

SILNIČNÍ KONFERENCE

(21. - 22. 10. 2020)

silnicnikonference.eu

 

Dopravní infrastruktura 2020

(16. - 17. 9. 2020)

www.kdi.cz

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek

(25. 11. 2020)

http://www.pvp.sdruzeni-silnice.cz

 

Betonové vozovky 2020 (5. 11. 2020)

http://www.betonovevozovky.cz/konference/

 

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.