Úvodní strana > Systém jakosti >

Metodický pokyn systému jakosti PK

Metodický pokyn (MP) Systému jakosti pozemních komunikací je základním dokumentem SJ-PK, který stanovuje:

  • zásady uplatňování SJ-PK
  • technické podmínky vymezující požadavky na zajištění kvality dodávek, služeb nebo stavebních prací uplatněním principů platných systémových norem
  • určuje rozsah požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve vztahu k zajištění kvality.

Principy SJ-PK jsou uplatňovány v těchto oblastech oboru PK:

  1. projektové práce (MP, část II/1)
  2. průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2)
  3. zkušebnictví, laboratorní činnosti (MP, část II/3)
  4. provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4)
  5. ostatní výrobky (MP, část II/5)
  6. zavádění nových technologií (MP, část II/6)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací v platném znění.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 31.8.2008.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1.12.2010.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ve znění platném do 1. 2. 2013.

Datum posledni aktualizace: 23.11.2016

zajímavé akce

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018

http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/

 

Silniční konference 2018

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

Diskuzní seminář - Mosty 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10145

 

Konference Pozemní komunikace 2018

http://silnice.fsv.cvut.cz/pk2018.htm

 

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

 

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.