Úvodní strana > Výrobky a systémy >

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Export do csv

Vyhledat prohledat

 Dopravní zařízení pro přechodné značení     Ostatní výrobky     Proměnné a prosvětlené svislé dopravní značky a ukazatele rychlosti     Směrové sloupky, odrazky, dopravní knoflíky     Stálé a přenosné dopravní značky a vodicí tabule     Výstražná světla a návěstidla       vybrat vše
Název výrobkuVýrobceDistributorSchválenoPlatnost
Směrovací deska Z4„Protokol o zkoušce č. 27/128021/2008“ a „Prohlášení shody“ ze dne 1. 4. 2020.
Wemas Absperrtechnik GmbHNVB LINE s. r. o. 18/2020-120-TN/4
17. 4. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: 2K+K FeZn - přenosnéProhlášení shody č. 1-P, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-8.2/2014, Protokol o zkoušce č. 22/125015/2015.
KOPEČNÝ – K+K, s.r.o.KOPEČNÝ – K+K, s.r.o. 94/2019-120-TN/6
30. 4. 2025
Směrový sloupek typ FProhlášení o vlastnostech č. F/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-4.2/2020, Označení CE.
Plastika SV s.r.o.Plastika SV s.r.o. 35/2020-120-TN/3
30. 4. 2025
Směrovací deska Z4„Protokol o zkoušce č. 38/128036/2008“ a „Prohlášení shody“ ze dne 24. 4. 2020.
Puloplastics s.r.o.Puloplastics s.r.o. 34/2020-120-TN/7
5. 5. 2025
Plastová zábrana Z2Prohlášení shody č. PS-Z2-BXT2001-200 mm, Protokol o zkoušce č. 19/120017/2020.
HOLECZECH MORAVIA s.r.o. 41/2020-120-TN/3
11. 5. 2025
Svislá dopravní značka osvětlovaná typ "stálá nebo proměnná hranolová - do tunelu nad vozovku"Prohlášení o vlastnostech č. 13 - 2018 - 1, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 - CPR - 090-030745, Protokol o výsledku posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku č. 090-030744, Zpráva o dozoru č. 090-046048, Označení CE.
Značky Praha s.r.o.Značky Praha s.r.o. 21/2020-120-TN/3
15. 5. 2025
Svislá dopravní značka osvětlovaná typ "stálá nebo proměnná hranolová - mimo tunel nad vozovku a vedle vozovky"Prohlášení o vlastnostech č. 14 - 2018 - 1, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 - CPR - 090-030818, Protokol o výsledku posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku č. 090-030817 Zpráva o dozoru č. 090-046048, Označení CE.
Značky Praha s.r.o.Značky Praha s.r.o. 22/2020-120-TN/4
15. 5. 2025
Indikátor směru RN 100Certifikát shody č. 1/2020, Zpráva o hodnocení č. 1/2020, Protokol o zkoušce č. 38/120034/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-11.2/2018.
RENA NOVA s.r.o.RENA NOVA s.r.o. 70/2020-120-TN/3
15. 5. 2025
Směrový sloupek bílý typ P: typy "P 1500, P 1200, P 1200 TYČ, P 1000, P 900, PS 300"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-9.2/2019, Prohlášení o vlastnostech č. 07/2019, Označení CE, Protokol č. 1388-CPR-9.2/2019.
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 43/2020-120-TN/3
22. 5. 2025
Směrový sloupek typ: „F“ bílý varianty: "F-1200 KH, F-1200, F-900 KH, FS-300"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-29.2/2014, Prohlášení o vlastnostech č. 10/2014, Označení CE, Protokol č. 1388-CPR-29.2/2014, Zpráva o dohledu č. D 19.2/2019.
ARAPLAST spol. s r. o.ARAPLAST spol. s r. o. 44/2020-120-TN/4
3. 6. 2025
Směrovací deska Z 4d - Z 4e s retroreflexní fólií Oralite 5431, Oralite 5831, Oralite 5431 INDProhlášení shody č. 1/2020, Protokol o zkoušce č. 20/120018/2020.
VBT HOLECZECH s.r.o.VBT HOLECZECH s.r.o. 49/2020-120-TN/3
3. 6. 2025
Svodidlová odrazka typ GS-A, GS-Delta a GS-L (GS-A-14.2/2017, GS-Delta-14.2/2017, GS-L-14.2/2017)Prohlášení o vlastnostech č. 25/2020, č. 26/2020, č. 27/2020, Označení CE, Protokol č. 1388-CPR-14.2/2017, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-14.2/2017 ze dne 13.12.2019, Protokol o zkoušce č. 79/127026/2019.
GS PLUS s.r.o.GS PLUS s.r.o. 45/2020-120-TN/6
3. 6. 2025
Proměnná dopravní značka s nespojitým zobrazením typ: ST M-SPOT R16 48X48 RGB ECO (M TAB LM) V2Prohlášení o vlastnostech ze dne 20.4.2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 0958-CPR-1024/1, Zpráva o řízení výroby u výrobce (FPC) ze dne 6.6.2019, Označení CE.
SWARCO LEA d.o.o.SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 46/2020-120-TN/4
4. 6. 2025
Stále svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné, typ: GS-Zn lamela (kód výrobku "9.2/2020")Prohlášení o vlastnostech č. 3/2020 ze dne 20.6.2020, Protokol č. 1388-CPR-9.2/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-9.2/2020 a Označení CE.
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 51/2020-120-TN/5
24. 6. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: GS-Zn (kód výrobku "7.2/2020")Prohlášení o vlastnostech č. 22/2020 ze dne 20.6.2020, Protokol č. 1388-CPR-7.2/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-7.2/2020 a Označení CE.
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 52/2020-120-TN/5
24. 6. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné, typ: GS-Zn panel (kód výrobku "11.2/2020")Prohlášení o vlastnostech č. 31/2020 ze dne 20.6.2020, Protokol č. 1388-CPR-11.2/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-11.2/2020 a Označení CE.
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 50/2020-120-TN/5
24. 6. 2025
Stálé svislé dopravní značení, typ: Fe-Zn-Li, varianta: štíty svislé dopravní značky (FeZn plech s ohybem, objímky a profil „C“ z Al slitiny) základní, zvětšená a zmenšená velikost, činná plocha sloupem - retroreflexní fólieOsvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090-028495, Označení CE, Zpráva o dozoru č. 090-047231 a Prohlášení o vlastnostech 1/2020.
RENO ŠUMAVA a.s.RENO ŠUMAVA a.s. 36/2020-120-TN/4
27. 6. 2025
Směrovací deska Z4 typ MORAVA IProhlášení shody č. 4/2020 ze dne 8.6.2020, Protokol o zkoušce č. 25/120024/2020.
Značky Morava, a.s.Značky Morava, a.s. 60/2020-120-TN/3
9. 7. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné typ GS-AL lamela (kód výrobku 10.2/2020)Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2020, Prohlášení o vlastnostech č. 22/2020 ze dne 13.7.2020, Označení CE, Protokol o výsledku posouzení vlastností výrobku č. 1388-CPR-10.2/2020.
GS PLUS s.r.o.GS PLUS s.r.o. 53/2020-120-TN/3
15. 7. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: GS-AL (kód výrobku 8.2/2020)Prohlášení o vlastnostech č. 23/2020 ze dne 13.7.2020, Protokol č. 1388-CPR-8.2/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-8.2/2020 a Označení CE.
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 54/2020-120-TN/4
15. 7. 2025
Proměnná dopravní značka DRZPOsvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-3.2/2020, Prohlášení o vlastnostech č.DAS/DRZP/01/2020 ze dne 15.7.2020, Označení CE, Prohlášení č. DAS/DRZP/03/2020 ze dne 15.7.2020.
DAS elektro s.r.o.DAS elektro s.r.o. 28/2020-120-TN/7
18. 7. 2025
Směrový sloupek typ: GS-SF 330, GS-SF 800, GS-SF 1050, kód výrobku: GS-SF 330-13.2/2017, GS-SF 800-13.2/2017, GS-SF 1050-13.2/2017Prohlášení o vlastnostech č. 24/2020 ze dne 22.1.2020; Prohlášení o vlastnostech č. 28/2020 ze dne 22.1.2020, Prohlášení o vlastnostech č. 29/2020 ze dne 22.1.2020; Protokol č. 1388-CPR-13.2/2017; Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-13.2/2017 a Označení CE.
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 57/2020-120-TN/4
22. 7. 2025
Směrový sloupek červený typ Z11gOsvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-6.2/2019, Prohlášení o vlastnostech č. 09/2019, Označení CE.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. 73/2020-120-TN/3
23. 7. 2025
Směrový sloupek typ K bílýOsvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-13.2./2020, Prohlášení o vlastnostech č. K/2020, Označení CE.
Plastika SV s.r.o.Plastika SV s.r.o. 69/2020-120-TN/3
4. 8. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: BIZETT-ZnLK , Štíty svislých dopravních značek typ BIZETT-ZnLKProhlášení o vlastnostech č. 1/20 ze dne 30.6.2020, Protokol č. 1388-CPR-11.2/2015, Protokol č. 1388-CPR-12.2/2015, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-11.2/2015, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-12.2/2015, Zpráva o dohledu č. D 13.2/2020 a Označení CE.
BIZETT CZ s.r.o.BIZETT CZ s.r.o. 66/2020-120-TN/4
15. 8. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné lamelové typ: BIZETT-VPLFeZnProhlášení o vlastnostech č. 2/20 ze dne 30.6.2020, Protokol č. 1388-CPR-13.2/2015, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-13.2/2015, Zpráva o dohledu č. D 13.2/2020 a Označení CE.
BIZETT CZ s.r.o.BIZETT CZ s.r.o. 66/2020-120-TN/5
15. 8. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné lamelové typ: BIZETT-VPLA1Prohlášení o vlastnostech č. 3/20 ze dne 30.6.2020, Protokol č. 1388-CPR-14.2/2015, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-14.2/2015, Zpráva dohledu č. D 13.2/2020 a Označení CE.
BIZETT CZ s.r.o.BIZETT CZ s.r.o. 66/2020-120-TN/6
15. 8. 2025
Dopravní knoflík STIM typ 101 a typ 101 CRProhlášení o shodě, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2020/7.2, Stavební technické osvědčení č. S 1.2/2020, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P 7.2/2020 a Zpráva o dohledu č. D 27.2/2020.
STIM, spol. s r. o.STIM, spol. s r. o. 126/2020-120-TN/3
20. 8. 2025
Dopravní knoflík STIM typ 101 SPProhlášení o shodě č. 1/2020 ze dne 26.8.2020, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2020/8.2, Stavební technické osvědčení č. S 2.2/2020, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P 8.2/2020 a Zpráva o dohledu č. D 27.2/2020.
STIM, spol. s r. o.STIM, spol. s r. o. 125/2020-120-TN/3
20. 8. 2025
Obrubníková odrazkaProhlášení shody č. 1/2020 ze dne 16.7.2020, Protokol o zkoušce č. 42/120039/2020 ze dne 8.6.2020.
VBT HOLECZECH s.r.o.VBT HOLECZECH s.r.o. 84/2020-120-TN/4
21. 8. 2025
Směrový sloupek bílý typ FxOsvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-16.2/2020, Prohlášení o vlasnostech č. 25/2020, Označení CE a Protokol o výsledku posouzení vlastností výrobku č. 1388-CPR-16.2/2020.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. 98/2020-120-TN/3
9. 9. 2025
Ukazatel směru typy "GS-J14-1000 a GS-J14-2000"Prohlášení shody č. 01/2020, Protokol č. 1388-CPR-6.2/2020 o výsledku posouzení vlastností výrobku, Protokol o zkoušce vzorku č. 76/120066/2020.
GS PLUS s.r.o.GS PLUS s.r.o. 97/2020-120-TN/3
12. 9. 2025
Reflexní dopravní knoflík GSPLUS G01Prohlášení o vlastnostech č. 01/2020 ze dne 20.8.2020, Označení CE, OSvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-19.2/2020, Protokol o výsledku posouzení vlastností výrobku č. 1388-CPR-19.2/2020.
GS PLUS s.r.o.GS PLUS s.r.o. 111/2020-120-TN/3
30. 9. 2025
Výstražná světla typ "HIT-LEDIX-200" se světelným signálem č. S 7Osvědčení o stálosti vlastností č. 1014-CPR-0159, Prohlášení o vlastnostech DZ-V-030-2020 s Označením CE ze dne 23.9.2020 a Protokol o posouzení ze dne 15.9.2020.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 31/2020-120-TN/7
30. 9. 2025
Směrový sloupek typ Baliseta GS - varianta:  J12 – sloupek zelené barvyProhlášení o vlastnostech č. 8/2015 ze dne 18.1.2020, Označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2015, Zpráva o dohledu č. D 25.2/2019.
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 106/2020-120-TN/6
3. 10. 2025
Vodicí deska Z5 s vodicím prahemProhlášení shody ze dne 15.9.2020, Protokol o zkoušce vzorku č. 49/125046/2015.
NVB LINE s. r. o.NVB LINE s. r. o. 109/2020-120-TN/4
10. 10. 2025
Digitální informační tabule pro měření rychlosti typ "DR 300, DR 400"Prohlášení shody ze dne20.1.2020 a Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 1/2010 ze dne 19.1.2020 a Protokol o zkoušce typu č. 41/129030/2019 ze dne 12. 6. 2019, č. 194300-127/2019 ze dne 3. 5. 2019, č. 194300-128/2019 ze dne 26. 4. 2019, č. 66/125055/2015 ze dne 2. 9. 2015
DAS elektro s. r. o.DAS elektro s. r. o. MD-31675/2021-930/3
12. 10. 2025
Směrový sloupek se sněhovou tyčíProhlášení o vlastnostech č. T/2020 ze dne 20.8.2020, Označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-18.2/2020.
Plastika SV s.r.o.Plastika SV s.r.o. 117/2020-120-TN/3
13. 10. 2025
Podpěrná konstrukce příhradového typu A35Prohlášení o vlastnostech č. 21/2014, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-7.2/2014, Označení CE, Zpráva o dohledu č. D 20.2/2020.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. 92/2020-120-TN/5
13. 11. 2025
Příhradový sloup - typ A3/A3+Prohlášení o vlastnostech č. 19/2018, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-12.2/2018, Označení CE, Zpráva o dohledu č. D 20.2/2020.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. 93/2020-120-TN/6
13. 11. 2025
Svislá dopravní značka proměnná hranolová typ: "AP-PDZ-hr"Prohlášení o vlastnostech č. 17/2014, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-15.2/2014, Označení CE, Zpráva o dohledu č. D 20.2/2020.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. 132/2020-120-TN/3
19. 11. 2025
LED Traffic Signal (200 mm a 300 mm) LED SIGNAL HEAD TRAFFIC STANDARTD 230 V AC, R/Y/GProhlášení o vlastnostech č. DOP/1014/CPR/0004, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1014-CPR-0004, Označení CE, Zpráva o dohledu č. 911059.
SPINNEA SP. z o.o.CROSS Zlín a. s. 90/2020-120-TN/6
5. 12. 2025
LED Traffic Signal (200 mm a 300 mm) LED SIGNAL HEAD TRAFFIC STANDARTD 40/42/48 V AC, R/Y/GProhlášení o vlastnostech č. DOP/1014/CPR/0003, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1014-CPR-0003, Označení CE, Zpráva o dohledu č. 911059.
SPINNEA SP. z o.o.CROSS Zlín a. s. 91/2020-120-TN/5
5. 12. 2025
Směrový sloupek typ M modrýProhlášení o shodě č. M modrý/2021, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2021/2.2, Protokol č. P 2.2/2021 o výsledku certifikace výrobku včetně dodatku č. 1, Stavebně technické osvědčení č. S 3.2/2020 včetně dodatku č. 1.
Plastika SV s.r.o.Plastika SV s.r.o. MD-8586/2021-930/4
15. 12. 2025
Výstražná světla typ "SHS 20"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1014-CPR-0160, Prohlášení o vlastnostech DZ-V-030-2020 s Označením CE ze dne 14.12.2020 a Protokol o posouzení ze dne 26.10.2020.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 138/2020-120-TN/3
22. 12. 2025
Svodidlová odrazka typ AP-SO 80x60, AP-SO 130x40, AP-SOL, AP-SOLZ, AP-OBS-2, AP-OBS-3Prohlášení o vlastnostech č. 02/2019, Osvědčení p stálosti vlastností č. 1388-CPR-8.2/2019, Označení CE, Zpráva o dohledu č. D 20.2/2020 a výkresová dokumentace.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. 142/2020-120-TN/3
23. 12. 2025
Baliseta H75Prohlášení o vlastnostech č. 1/2018 ze dne 4.12.2020, Označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-13.2/2018, výkresová dokumentace výrobku.
Metrodis s.r.o.Metrodis s.r.o. 153/2020-120-TN/4
30. 12. 2025
Svislé dopravní značky retroreflexní typ AP-L.AlProhlášení o vlastnosech č. 13/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-24.2/2020, Označení CE.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. 147/2020-120-TN/3
13. 1. 2026
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: AP-RU.alProhlášení o vlastnostech č. 15/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-27.2/2020 a Označení CE.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. 155/2020-120-TN/3
20. 1. 2026
Předzvěstný vozík LED výsuvný typ PV2GOsvědčení o vhodnosti výrobku č. 3/2021 ze dne 4.2.2021, Prohlášení shody ze dne 25.2.2021, obrazová a technická dokumentace výrobku.
ELTODO, a.s.ELTODO, a.s. 87/2020-120-TN/7
4. 2. 2026
Předzvěstný vozík s PDZ/RGB typ PŘV-17/LED/RGBOsvědčení o vhodnosti výrobku č. 1/2021 ze dne 4.2.2021, Prohlášení shody ze dne 25.2.2021, obrazová a technická dokumentace výrobku.
ELTODO, a.s.ELTODO, a.s. 86/2020-120-TN/6
4. 2. 2026
Informační vozík LED/RGB typ INFV-13/LEDOsvědčení o vhodnosti výrobku č. 2/2021 ze dne 4.2.2021, Prohlášení shody ze dne 25.2.2021, obrazová a technická dokumentace výrobku.
ELTODO, a.s.ELTODO, a.s. 85/2020-120-TN/8
4. 2. 2026
Přenosné, retroreflexní, svislé dopravní značky z pozinkovaného plechu, základní a zvětšené velikosti, typ: BIZETT-ZnLK+KProhlášení shody ze dne 17.12.2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-11.2/2015, protokoly o zkoušce č. P 078/121, č. 57/123023/2003, č. 50/129044/2009, č. 46/120042/2020 a výkresová dokumentace.
BIZETT CZ s.r.o.BIZETT CZ s.r.o. 157/2020-120-TN/4
10. 2. 2026
Směrový sloupek typ K modrýProhlášení o shodě č. K modrý/2021, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2021/3.2, Protokol č. P 3.2/2021 o výsledku certifikace výrobku včetně dodatku č. 1, Stavebně technické osvědčení č. S 1.2/2021 včetně dodatku č. 1.
Plastika SV s.r.o.Plastika SV s.r.o. MD-9206/2021-930/4
10. 2. 2026
Odrazové zrcadlo, typ VIALUX 886 ABProhlášení o shodě, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2021/1.2, Protokol č. P 1.2/2021 o výsledku certifikace výrobku, Zpráva o dohledu č. D 5.2/2021, Stavební technické osvědčení č. S 2.2/2021
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE MD-19045/2021-930/3
15. 2. 2026
Clony proti oslnění typ Maibach N4 výšek 600 mm, 900 mm a 1200 mmProhlášení o vlastnostech ze dne 11. 1. 2021 vč. označení CE, EU Certifikát o shodě č. 0760-CPD-0504, Protokol o zkoušce č. V4-79/2004, montážní manuál a výkresová dokumentace výrobku.
Maibach VuL GmbHRENA NOVA s.r.o. 140/2020-120-TN
16. 2. 2026
Dopravní kužel DK75RProhlášení shody ze dne 22.2.2021, Protokol o zkoušce č. 109/120093/2020.
ARAPLAST spol. s r.o.ARAPLAST spol. s r.o. MD-4502/2021-120/3
25. 2. 2026
Vodící deska Z5a a Z5b retroreflexní fólie Avery Dennision T-6500Prohlášení shody výrobku ze dne 24.2.2021, Protokol o zkoušce č. 121/120102/2020 ze dne 22.2.2021.
VBT HOLECZECH s.r.o.VBT HOLECZECH s.r.o. MD-5661/2021-120/2
27. 2. 2026
Silux 2 VLP kód Silux 2 VLP L/V24766/5-*2/3**8-J*Prohlášení o vlastnostech č 2020001 ze dne 17.2.2021 včetně označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-28, FPC report SIQ 15195-28463-2019-06-25 a technické podmínky výrobce
Siemens Mobility GmbHSiemens Mobility s.r.o. 149/2020-120-TN-10
1. 3. 2026
Silux 2.40 kód Silux 2.40 L/V24766/5-*2/3**4-F*Prohlášení o vlastnostech č. 2020002 a č. 2020003 ze dne 17.2.2021 včetně označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0056 A1 a č. 1304-CPR-0057 A1, FPC report SIQ 15195-28463-2019-06-25 a technické podmínky výrobce.
Siemens Mobility GmbHSiemens Mobility s.r.o. 149/2020-120-TN/9
1. 3. 2026
Silux 2.40 D kód Silux 2.40D L/V24766/5-*2/3**6-G*Prohlášení o vlastnostech č. 2020002 a č. 2020003 ze dne 17.2.2021 včetně označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0056 A1 a č. 1304-CPR-0057 A1, FPC report SIQ 15195-28463-2019-06-25 a technické podmínky výrobce.
Siemens Mobility GmbHSiemens Mobility s.r.o. 149/2020-120-TN/9
1. 3. 2026
Silux 2.230 kód Silux 2.230 L/V24766/5-*2/3**1-C*Prohlášení o vlastnostech č. 2020004, č. 2020005, č. 2020006 a č. 2020007 ze dne 17.2.2021 včetně označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0025 M1, č. 1304-CPR-0019 M1, č. 1304-CPR-0030 a č. 1304-CPR-0029, FPC report SIQ 15195-28463-2019-06-25 a technické podmínky výrobce.
Siemens Mobility GmbHSiemens Mobility s.r.o. 149/2020-120-TN/8
1. 3. 2026
Silux 2.230D kód Silux 2.230D L/V24766/5-*2/3**3-H*Prohlášení o vlastnostech č. 2020004, č. 2020005, č. 2020006 a č. 2020007 ze dne 17.2.2021 včetně označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0025 M1, č. 1304-CPR-0019 M1, č. 1304-CPR-0030 a č. 1304-CPR-0029, FPC report SIQ 15195-28463-2019-06-25 a technické podmínky výrobce.
Siemens Mobility GmbHSiemens Mobility s.r.o. 149/2020-120-TN/8
1. 3. 2026
Silux 2.230 LP kód Silux 2.230LP L/V24766/5-*2/3**1-E*Prohlášení o vlastnostech č. 2020004, č. 2020005, č. 2020006 a č. 2020007 ze dne 17.2.2021 včetně označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0025 M1, č. 1304-CPR-0019 M1, č. 1304-CPR-0030 a č. 1304-CPR-0029, FPC report SIQ 15195-28463-2019-06-25 a technické podmínky výrobce.
Siemens Mobility GmbHSiemens Mobility s.r.o. 149/2020-120-TN/8
1. 3. 2026
Silux 2.230 LPD kód Silux 2.230LPD L/V24766/5-*2/3**3-K*Prohlášení o vlastnostech č. 2020004, č. 2020005, č. 2020006 a č. 2020007 ze dne 17.2.2021 včetně označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0025 M1, č. 1304-CPR-0019 M1, č. 1304-CPR-0030 a č. 1304-CPR-0029, FPC report SIQ 15195-28463-2019-06-25 a technické podmínky výrobce.
Siemens Mobility GmbHSiemens Mobility s.r.o. 149/2020-120-TN/8
1. 3. 2026
Radarový měřič rychlosti RMR-2, RMR-10, RMR-30, RMR-30 PLUS, RMR-32Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 4/2021, č. 5/2021, č. 6/2021, č. 7/2021, Prohlášení shody Radarový měřič rychlosti RMR-2, RMR-10, RMR-30, RMR-30 PLUS, RMR-32, Protokol o zkoušce č. 104/120088/2020, č. 105/120089/2020, č. 106/120090/2021, č. 8/121008/2021, Protokol o zkoušce EMC č. 670/70/07/BT/IZ/E.
EMPESORT s.r.o.EMPESORT s.r.o. MD-10112/2021-930/2
8. 3. 2026
Návěstidla světelného signalizačního zařízení: "COMBIA CIFLOW" o velikosti 200 mm a 300 mmProhlášení o vlastnostech č. 1/2020 ze dne 16.7.2020, Označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0053 ze dne 10.5.2019.
SWARCO Futurit Verkehrssignalsysteme GmbHSWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. MD-6465/2021-930/3
11. 3. 2026
Návěstidla světelného signalizačního zařízení: "COMBIA CIWAY" o velikosti 200 mm a 300 mmProhlášení o vlastnostech č. 2/2020 ze dne 16.7.2020, Označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0054 ze dne 10.5.2019.
SWARCO Futurit Verkehrssignalsysteme GmbHSWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. MD-6465/2021-930/4
11. 3. 2026
Návěstidla světelného signalizačního zařízení: "COMBIA CILANE" o velikosti 200 mm a 300 mmProhlášení o vlastnostech č. 3/2020 ze dne 16.7.2020, Označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0055 ze dne 10.5.2019.
SWARCO Futurit Verkehrssignalsysteme GmbHSWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. MD-6465/2021-930/5
11. 3. 2026
Dopravní knoflík STIM typ 101 a typ 101 CRZpráva o dohledu č. D 28.2/2020, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-1.1/2015, Prohlášení o vlastnostech č. 1.1/2015, Označení CE.
STIM, spol. s r. o.STIM, spol. s r. o. MD-5952/2021-930/2
23. 3. 2026
Zvýrazňující sloupek:
• Typ PC-65NSRW-BS  - oranžový sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 650 mm
Prohlášení Shody výrobku ze dne 10. 1. 2021, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku „Zvýrazňující sloupky“ ze dne 11. 3. 2011.
Jislon (Europe) B.V.Impuls-B s.r.o. MD-4869/2021-120/2
23. 4. 2026
Zvýrazňující sloupek:
• Typ PC-100NSRW-BS  - oranžový sloupek se 4 bílými retroreflexními pruhy, výška 1000 mm
Prohlášení Shody výrobku ze dne 10. 1. 2021, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku „Zvýrazňující sloupky“ ze dne 11. 3. 2011.
Jislon (Europe) B.V.Impuls-B s.r.o. MD-4869/2021-120/2
23. 4. 2026
Zvýrazňující sloupek:
• Typ PC-80NSRW-BS - oranžový sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
Prohlášení Shody výrobku ze dne 10. 1. 2021, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku „Zvýrazňující sloupky“ ze dne 11. 3. 2011.
Jislon (Europe) B.V.Impuls-B s.r.o. MD-4869/2021-120/2
23. 4. 2026
Zvýrazňující sloupek:
• Typ PC-80NSBLW-BS - černý sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
Prohlášení Shody výrobku ze dne 10. 1. 2021, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku „Zvýrazňující sloupky“ ze dne 11. 3. 2011.
Jislon (Europe) B.V.Impuls-B s.r.o. MD-4869/2021-120/2
23. 4. 2026
Zvýrazňující sloupek:
• Typ PC-80NSBLY-BS  - černý sloupek se 3 žlutými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
Prohlášení Shody výrobku ze dne 10. 1. 2021, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku „Zvýrazňující sloupky“ ze dne 11. 3. 2011.
Jislon (Europe) B.V.Impuls-B s.r.o. MD-4869/2021-120/2
23. 4. 2026
Zvýrazňující sloupek:
• Typ PC-100NSWHR-BS - bílý sloupek se 4 červenými retroreflexními pruhy, výška 1000 mm
Prohlášení Shody výrobku ze dne 10. 1. 2021, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku „Zvýrazňující sloupky“ ze dne 11. 3. 2011.
Jislon (Europe) B.V.Impuls-B s.r.o. MD-4869/2021-120/2
23. 4. 2026
Zvýrazňující sloupek:
• Typ DK-7BS-M80 - černý/šedý sloupek se 2 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
Prohlášení Shody výrobku ze dne 10. 1. 2021, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku „Zvýrazňující sloupky“ ze dne 11. 3. 2011.
Jislon (Europe) B.V.Impuls-B s.r.o. MD-4869/2021-120/2
23. 4. 2026
Informační ukazatel rychlosti typ „SYDO Traffic GEM CDU 2605“Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 9/2021 ze dne 2. 7. 2021, Prohlášení shody výrobku ze dne 27. 4. 2021, Protokol o zkoušce typu č. 0-0108/21/C ze dne 13. 4. 2021.
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. MD-20758/2021-930/5
30. 4. 2026
Zpomalovací práh typ Zpomalovací retardér MP-59Prohlášení o shodě ze dne 25. 5. 2021, Stavebně technické osvědčení č. S 8.2/2021 ze dne 5. 5. 2021, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P 6.2/2021 ze dne 13. 5. 2021, Protokol o zkoušce č. 41/121038/2021 ze dne 13. 5. 2021, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2021/6.2 ze dne 15. 5.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. MD-20167/2021-930/3
5. 5. 2026
Stálé svislé dopravní značení typ RENO FeZn-li komplet varianta „sloupky z pozinkované oceli průměr 60 mm, štíty z lisovaného FeZn plechu s ohybem, objímky a „C“ profily z hliníkové slitiny, základní, zmenšená a zvětšená velikost, činná plocha provedená sítotiskem nebo soulepem, retroreflexní fólie 1., 2. a 3. třídyProhlášení o vlastnostech č. 2/2021, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 – CPR – 090-051727, Označení CE, Protokol o výsledku posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle systému 1
RENO ŠUMAVA a.s.RENO ŠUMAVA a.s. MD-22749/2021-930/4
31. 5. 2026
Nosná příhradová konstrukce pro velkoplošné svislé dopravní značky – typ A1, A2, B1, B2, C1, C2Prohlášení o vlastnostech č. 5/2016, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2016, Označení CE, Zpráva o dohledu č. D 20.2/2020, Protokol č. 1388-CPR-10.2/2016 o výsledku posouzení vlastností výrobku.
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. MD-22812/2021-930/9
26. 7. 2026
Dopravní knoflík STIMSONITE typ "101LPCR.C40 – odražeč bílé, zelené a oranžové barvy“Prohlášení o vlastnostech č. 015-CPR2014-02-21 ze dne 12. 4. 2021, Označení CE č. 0086, Osvědčení o stálosti vlastností výrobků č. 2797-CPR-643429 ze dne 26. 3. 2019, Protokol o zkoušce č. 42/125040/2015.
Ennis-FlintNVB LINE s.r.o. MD-19272/2021-930/3
5. 8. 2026
Dopravní knoflíky typ „Stimsonite 980“Prohlášení o vlastnostech č. 014-CPR2014-02-21 ze dne 26. 3. 2019, Označení CE č. 0086, Osvědčení o stálosti vlastností výrobku č. 2797-CPR-643429 ze dne 26. 3. 2019, Protokol o zkoušce č. 247/7071793.
Ennis-FlintNVB LINE s.r.o. MD-19799/2021-930/3
11. 8. 2026
Dopravní knoflíky typ „Stimsonite 101 LPCR C40 AB“Prohlášení o shodě č. 2021/2 ze dne 10. 6. 2021, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2021/4.2, Stavební technické osvědčení č. S 4.2/2021, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P 4.2/2021 a Zpráva o dohledu č. D 17.2/2021.
Ennis-FlintNVB LINE s.r.o. MD-24034/2021-930/3
11. 8. 2026
Svislé dopravní značení - proměnné dopravní značky "Nespojité LED dopravní značky"Prohlášení o vlastnostech ze dne 15.9.2021, Osvědčení o stálosti vlastností č. 0958-CPR-1024/1, Označení CE.
SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H.HIT HOFMAN s.r.o. MD-21841/2021-930/4
21. 9. 2026
Zvolte stranu: 1-100 | 101-200 | 201-282

zajímavé akce

Konference asfaltové vozovky 2021

(23. - 24. 11. 2021)

https://www.asfaltove-vozovky.cz

 

26. Mezinárodní sympozium MOSTY

(7. - 8. 10. 2021)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

Projektování pozemních komunikací

(23. 9. 2021, upoutávka)

https://www.konference-projektovani.cz

 

Silniční konference 2021

(8. - 9. 9. 2021)

https://www.silnicnikonference.eu

 

10. ročník Dopravní konference

(2. 9. 2021)

https://www.dopravnikonference.cz

 

Více

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.