Úvodní strana > Schvalování výrobků a systémů >

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Export do csv

Vyhledat prohledat

 Dopravní zařízení pro přechodné značení     Ostatní výrobky     Proměnné a prosvětlené svislé dopravní značky a ukazatele rychlosti     Směrové sloupky, odrazky, dopravní knoflíky     Stálé a přenosné dopravní značky a vodicí tabule     Výstražná světla a návěstidla       vybrat vše
Název výrobkuVýrobceDistributorSchválenoPlatnost
Výstražné světlo - Signalizační halogenové světlo SHS 10 (10W)ES Prohlášení o shodě výrobce č. DZ-V-010-2009 (SHS 10) a č. DZ-V-020-2009 (SHS 20) ze dne 21.9.2009 a ES Certifikáty shody č. 1014-CPD-0001 a č. 1014-CPD-0002 EZÚ s.p. Pod Lisem 129, Praha 8
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 506/2006-120-STSP/3
Výstražné světlo - Signalizační halogenové světlo SHS 20 (20W)ES Prohlášení o shodě výrobce č. DZ-V-010-2009 (SHS 10) a č. DZ-V-020-2009 (SHS 20) ze dne 21.9.2009 a ES Certifikáty shody č. 1014-CPD-0001 a č. 1014-CPD-0002 EZÚ s.p. Pod Lisem 129, Praha 8
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 506/2006-120-STSP/4
Výstražné světlo - Signalizační světlo HIT-LEDIX-200 LEDES Certifikát shody č. 1014-CPD-0014 a ES Prohlášení shody DZ-V-030-2011 vydané výrobcem
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 362/2011-910-STSP/2
Dopravní návěstidlo 200 mm a 300 mm - Typ Standard, Mondial - optika žárovkaES certifikát shody č. 1304-CPD-0006 a č. 1304-CPD-0007, NO č. 1304 SIQ, Slovinsko a prohlášení shody dovozce o shodě s ČSN EN 1268-1:2007 č. DZ-D-S-300-2010
SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.HHIT HOFMAN, s.r.o. 370/2010-120-STSP/2
Dopravní návěstidlo 200 mm a 300 mm - Typ Standard, Mondial, Futura - optika LEDES certifikáty shody č. 1304-CPD-0003, č. 1304-CPD-0004 a č. 1304-CPD-0005, NO č. 1304 SIQ Slovinsko a prohlášení shody dovozce o shodě s ČSN EN 12368-1:2007 č. DZ-D-S-310-2010
SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.HHIT HOFMAN, s.r.o. 370/2010-120-STSP/3
Značící knoflík SWAREFLEX - Model 3551/3552, 3547/3548ES Prohlášení o shodě výrobce ze dne 27.6.2006 a 27.10.2009
SWAROVSKI D. & CO.HIT HOFMAN, s.r.o. 431/2010-120-STSP/3
Značící knoflík LEVELITE, SWAROLINE, SWAROEXITES Prohlášení o shodě výrobce ze dne 15.1., 6.6. a 18.9. 2008
SWAROVSKI D. & CO.HIT HOFMAN, s.r.o. 431/2010-120-STSP/4
Silniční clony proti oslnění-
Beilharz GmbH & Co. KGHIT HOFMAN, s.r.o. 173/2011-120-STSP/2
Směrový sloupek červený typ: PProhlášení o vlastnostech č. 08/2019, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-5.2/2019, Označení CE.
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 95/2019-120-TN/3
Dopravní kužel typ: RS75032C, RS50020C, RS50025C, RS75040C, RS75050C, RS100070C, RS100090C„Prohlášení shody č. 15/2015“ ze dne 11. 6. 2015 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení byly „Test Report No. 247/7533846“ ze dne 12. 8. 2010 a „Test Report No. 247/7536676“ ze dne 12. 8. 2010 vydané BSI Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, United Kingdom
Euro Highway Safety Limited (EHSL)GS PLUS s. r. o 89/2015-120-TN/2
15. 8. 2020
Směrový sloupek typ: Baliseta GS“ variant:  „J11 – sloupek bílé barvy a  J12 – sloupek zelené barvy„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2015“ ze dne 13. 4. 2015, „Protokol č. 1388-CPR-10.2/2015 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 13. 4. 2015, „Protokol č. 21/125019/2015“ ze dne 10. 4. 2015 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. 8/2015“ ze dne 9. 6. 2015 vydané žadatelem
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 85/2015-120-TN/2
15. 8. 2020
Digitální informační tabule pro měření rychlosti typ "DR 300, DR 400"Prohlášení shody ze dne 6. 11. 2015 a Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 6/2010, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č. j. 110/2015-120-TN/3
DAS elektro s. r. o.DAS elektro s. r. o. 110/2015-120-TN/6
11. 9. 2020
Digitální informační tabule pro měření rychlosti typ DR700Z, DR800Z, DR1700Z, DR1800ZProhlášení shody ze dne 6. 11. 2015 a Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 2/2015, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č. j. 109/2015-120-TN/3
DAS elektro s. r. o.DAS elektro s. r. o. 109/2015-120-TN/6
11. 9. 2020
Dopravní zařízení Z4 směrovací deska“ typ „AP-Z4, provedení: jednostranná, oboustrannáProtokol o zkoušce č. 40/125037/2015 ze dne 4. 7. 2015 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a "Prohlášení shody" ze dne 3. 7. 2015 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení dále byly dokumenty "Certificate of Conformity" ze dne 27. 8. 2015 a "Declaration of Conformity" ze dne 15. 7. 2009.
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 102/2015-120-TN/2
15. 9. 2020
Sloupky svislých dopravních značek typ: "AP"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-20.2/2014 ze dne 24. 9. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, "Označení CE", "Prohlášení o vlastnostech č. 16/2014" ze dne 29. 9. 2014 a "Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky" ze dne 29. 9. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 100/2015-120-TN/2
15. 9. 2020
Svislá dopravní značka proměnná hranolová typ: "AP-PDZ-hr"Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-15.2/2014 ze dne 16. 7. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, "Označení CE", "Prohlášení o vlastnostech č. 17/2014" ze dne 21. 7. 2014 a "Prohlášení shody s národní přílohou NA ČSN EN 12966-1 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku" ze dne 21. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 97/2015-120-TN/2
15. 9. 2020
Modulární řadič pro řízení SSZ typ: EuroController EC-2„Declaration of Conformity“ ze dne 30. 4. 2015 vydané výrobcem. Podkladem pro schválení dále byl „Certificate of Compliance“ ze dne 1. 9. 2005 vydané Dijkstra Advies, Research & MC, Vijzelmolenlaan 7, 3447 GX, Woerden, The Netherlands
Imtech Traffic and Infra B. V.SPEL, a. s. 99/2015-120-TN/2
15. 9. 2020
Dopravní knoflík STIM typ: 101 a 101 CR„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-18.2/2015“ ze dne 5. 5. 2015, „Protokol č. 1388-CPR-18.2/2015 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 4. 5. 2015 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o vlastnostech č. 1/2015“ ze dne 5. 5. 2015 vydané žadatelem
STIM, spol. s r.o.STIM, spol. s r.o. 56/2015-120-TN/13
15. 9. 2020
Dopravní knoflík STIM typ: 101 SP„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-17.2/2015“ ze dne 5. 5. 2015, „Protokol č. 1388-CPR-17.2/2015 o výsledku posouzení vlastností výrobku“ ze dne 4. 5. 2015 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. 1/2015“ ze dne 5. 5. 2015 vydané žadatelem
STIM, spol. s r.o. 56/2015-120-TN/12
15. 9. 2020
Vodicí deska Z5 s vodicím prahemProhlášení shody ze dne 27. 8. 2015 včetně protokolu o zkoušce č. 49/125046/2015, která byla provedena společností Silniční vývoj - ZDZ s. r. o., Jílkova 1634/76, 615 00 Brno, IČ 64507181
Klemmfix GmbHNVB LINE s. r. o. 112/2015-120-TN/3
30. 9. 2020
Clony proti oslnění GSR výšky 120 cmProhlášení o vlastnostech č. 107/17.08.2015 vydané výrobcem dne 17. 8. 2015 a označení CE
SC GIROD Semnalizare rutiera SRLGS PLUS s. r. o 111/2015-120-TN/3
30. 9. 2020
Dopravní knoflík - DK 101 HBOsvědčení o stálosti vlastností č. 1020 - CPR - 090-017136, Prohlášení o vlastnostech č. PV - 017136 a označení CE
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 117/2015-120-TN/2
31. 10. 2020
Clony proti oslněníProhlášení o vlastnostech ze dne 23. 8. 2013, Certifikát o shodě č. 0760-CPD-0504, označení CE a Protokol o zkoušce č. V4 - 79/2004
Maibach GmbHRENA NOVA s.r.o. 95/2015-120-TN/5
30. 11. 2020
LED Signal Head SUPREME 230 VOsvědčení o stálosti vlastností č. 0958 - CPD - VL-007/2, Prohlášení o vlastnostech č. 02/2015 a označení CE
Imtech Traffic and Infra B. V.SPEL, a. s. 120/2015-120-TN/5
30. 11. 2020
LED Signal Head SUPREME 42 VOsvědčení o stálosti vlastností č. 0958 - CPD - VL-007/2, Prohlášení o vlastnostech č. 01/2015 a označení CE
Imtech Traffic and Infra B. V.SPEL, a. s. 119/2015-120-TN/5
30. 11. 2020
Dopravní knoflík ŚNIEŹKA1Prohlášení o vlastnostech a označení CE
DOBPLAST Filip DobrzyńskiZnačky Morava a.s. 130/2015-120-TN/3
31. 12. 2020
Vodící práh CZ7, identifikační kód: 240Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 33/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Zpomalovací práh na 10 km/h; identifikační kód: 232, 233Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 31/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Vodící práh CZ3, identifikační kódy: 225, 225KProhláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 32/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Zpomalovací práh na 20 km/h; identifikační kód: 230, 231Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 30/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Vodící obrubník, identifikační kody: 229, 229KProhláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.REPLAST PRODUKT, spol. s r.o. 34/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Kabelový most s vložkou; identifikační kód: 265, 266Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 36/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Malý zpomalovací polštář; identifikační kód: 276Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 38/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Zpomalovací práh univerzální; identifikační kód: 272, 273Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 37/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Kabelový most malý; identifikační kód: 290Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 41/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Kabelový most s vložkou úzký; identifikační kód: 236,237Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 40/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Z12 - Krátký příčný práh; typ: Kabelový most s víkem; identifikační kód: 270,271Prohláčení o shodě ze dne 12.1.2018, Stavební technické osvědčení č. 030-056064 ze dne 8.1.2018, Protokol o výsledku certifikace č. 030 - 056065 ze dne 12.1.2018, Protokol zkušební laboratoře č. 030-056063 ze dne 22.12.2017, Certifikát výrobku č. 204/C5a/2018/030-056066 ze dne 12.1.2018 a technické listy výrobků
REPLAST PRODUKT, s.r.o.REPLAST PRODUKT, s.r.o. 39/2018-120-TN/3
8. 1. 2021
Řadič SSZ pro řízení dopravy na křižovatkách pozemních komunikacíCertifikát typu č. 08.537.416 ze dne 11. 2. 2016, Prohlášení o shodě ze dne 24. 3. 2016, Technické podmínky ze dne 3. 5. 2011.
AŽD Praha s.r.o.AŽD Praha s.r.o. 246/2016-120-TN/3
11. 2. 2021
Zvýrazňující sloupek:
 • Typ PC-65NSRW-BS  - oranžový sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 650 mm
• Typ PC-100NSRW-BS  - oranžový sloupek se 4 bílými retroreflexními pruhy, výška 1000 mm
• Typ PC-80NSRW-BS - oranžový sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
• Typ PC-80NSBLW-BS - černý sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
• Typ PC-80NSBLY-BS  - černý sloupek se 4 červenými retroreflexními pruhy, výška 1000 mm
• Typ PC-100NSWHR-BS - bílý sloupek se 3 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
• Typ DK-7BS-M80 - černý/šedý sloupek se 2 bílými retroreflexními pruhy, výška 800 mm
Prohlášení shody ze dne 3. 2. 2016, Protokol o zkoušce č. 12/121009/2011, Zpráva o posouzení výrobku ze dne 11.3.2011
SEKISUI JUSHI B.V.Impuls-B s.r.o. 18/2016-120-TN/2
15. 2. 2021
Dopravní odrazové zrcadlo typ: VIALUX 886ABProhlášení o shodě, Certifikát č. 208/C5a/2016/4.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 2.2/2016.
MIROIR INDUSTRIEMIROIR INDUSTRIE 309/2016-120-TN/3
21. 3. 2021
Směrový sloupek typ: M modrýProhlášení o shodě č. MM/2017, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2016/6.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 4.2/2016.
PLASTIKA SV s.r.o.PLASTIKA SV s.r.o. 47/2017-120-TN/3
22. 3. 2021
BEST - SVODIDO MALÉ 50; podtypy: základní, doplňkové, koncové, rohové, obloukové R0,5, obloukové R1,0Certifikát č. 040-057711, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 040-057710, Podniková norma PN-BEST-25-2017, výkresová dokumentace, certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/057702, Prohlášení výrobce o shodě ze dne 2. května 2018, Inspekční certifikát č. 040-057715, Zpráva z počáteční inspekce betonárny č. Z04400180042, Protokol č. 040-057125 o stanovení odolonosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích latek metoda "A" - automatické cyklování, Protokol č. 040-56963 o zkouškách pevnosti v tlaku betonu - vodící stěny BEST
BEST, a. s.BEST, a. s. 115/2018-120-TN/3
18. 4. 2021
Zpomalovací elementProhlášení shody č.DZ-D-600-2016, Protokol o zkoušce č.75/125066/2015
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 102/2016-120-TN/3
22. 4. 2021
Svislé dopravní značky přenosné retroreflexní z pozinkovaného plechu typ: BIZETT-ZnLK+K, velikost základní a zvětšenáProhlášení shody ze dne 22.3.2016, Protokol o zkoušce č.2/129002/2009 (optická účinnost), Protokol o zkoušce č.49/129044/2009 (optická účinnost), Protokol o zkoušce č.111/125084/2015 (optická účinnost), Protokol o zkoušce č.57/123023/2003 (mechanická účinnost), Protokol o zkoušce č.P 078/12, Výkresová dokumentace z 01/2008, Protokol o zkoušce č.16/128006/2008, Protokol o zkoušce č.50/129044/2009, Prohlášení shody č.DZ-D-300-2007 (Podkladní deska), Prohlášení shody č.DZ-D-100-2007 (Směrovací deska), Prohlášení o shodě č.DZ-V-020-2009 (Výstražné světlo)
BIZETT CZ s.r.o.BIZETT CZ s.r.o. 107/2016-120-TN/3
22. 4. 2021
Solární svítítící/zvýrazňující knoflík Mk 2 (Mark2)Prohlášení shody ze dne 17.2.2016, Zpráva o provedení zkoušek č. 247/4713382
Astucia (UK) Ltd.INTENS Technologies s.r.o. 101/2016-120-TN/3
29. 4. 2021
Informační ukazatel rychlosti typ: SYDO Traffic GEM CDU 2605Prohlášení shody ze dne 21.3.2019,Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 1/2019 , Certifikát EZÚ č. 1180222
GEMOS CZ, spol. s r.oGEMOS CZ, spol. s r.o 23/2019-120-TN/7
30. 4. 2021
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 101LPCR.C40Prohlášení o vlastnostech č. 015-CPR2014-02-21, Označení CE č. 0086, Protokol o zkoušce č. 42/125040/2015, Osvědčení o stálosti vlastností výrobku č. 0086-CPR-643429, výkres výrobku.
Ennis Paint, Inc.NVB LINE s. r. o. 91/2016-120-TN/9
10. 5. 2021
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 980Prohlášení o vlastnostech č. 014-CPR2014-02-21, Označení CE č. 0086, Protokol o zkoušce č. 247/7071793, Osvědčení o stálosti vlastností výrobku č. 0086-CPR-643429, výkres výrobku.
Ennis Paint, Inc.NVB LINE s. r. o. 90/2016-120-TN/6
10. 5. 2021
Tramvajové návěstidlo, typ: GESIG 40V ACProhlášení o vlastnostech č. DOP 05.151.091, Certifikát typu č. 08.202.490, Označení CE, Zpráva o hodnocení č. 08.327.025, Inspekční zpráva č. 1688/90/09/BT/IZ/E
GESIG, Gesellschaft für Signalanlagen, Gesellschaft m.b.H.CROSS Zlín a. s. 107/2017-120-TN/5
12. 5. 2021
Solární svítítící/zvýrazňující knoflík Mk 4 (Mark4)Prohlášení shody ze dne 17. 2. 2016 a Zpráva o provedení zkoušek č. 247/7114113.
Astucia (UK) Ltd.INTENS Technologies s.r.o. 137/2016-120-TN/3
13. 5. 2021
Zpomalovací retardér MP-59Prohlášení o shodě č. DZ-D-S-110-2016, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2016/3.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 6.2/2016.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 25/2017-120-TN/3
14. 6. 2021
Dopravní kužel DK-75S RHProhlášení shody č.: DZ-D-450-2016d ze dne 12. 5. 2016 a Zpráva o posouzení výrobku ze dne 15. 6. 2011.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 195/2016-120-TN/2
17. 6. 2021
Dopravní kužel DK-50S RProhlášení shody č.: DZ-D-450-2016c ze dne 12. 5. 2016 a Zpráva o posouzení výrobku ze dne 15. 6. 2011.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 194/2016-120-TN/2
17. 6. 2021
Dopravní kužel DK-50SProhlášení shody č.: DZ-D-450-2016b ze dne 12. 5. 2016 a Zpráva o posouzení výrobku ze dne 15. 6. 2011.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 193/2016-120-TN/2
17. 6. 2021
Dopravní kužel DK-32Prohlášení shody č.: DZ-D-450-2016a ze dne 12. 5. 2016 a Zpráva o posouzení výrobku ze dne 15. 6. 2011.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 192/2016-120-TN/2
17. 6. 2021
Přenosné svislé dopravní značkyProhlášení shody č. PS-MPMD0113-PSDZ-160503, Certifikát 090-035627, Protokol o výsledku certifikace výrobku č.090-0035626, Technická specifikace 090-035627.
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 204/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Světelná rampa SR-5 LEDProhlášení shody č.: DZ-V-350-2016 ze dne 17. 5. 2016 a Certifikát shody č. 4/2012.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 201/2016-120-TN/2
8. 7. 2021
Světelná rampa SR-4 LEDProhlášení shody č.: DZ-V-350-2016 ze dne 17. 5. 2016 a Certifikát shody č. 4/2012.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 200/2016-120-TN/2
8. 7. 2021
Světelná rampa SR-3 LEDProhlášení shody č.: DZ-V-350-2016 ze dne 17. 5. 2016 a Certifikát shody č. 4/2012.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 199/2016-120-TN/2
8. 7. 2021
Světelná rampa SR-5Prohlášení shody č.: DZ-V-350-2016 ze dne 17. 5. 2016.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 198/2016-120-TN/2
8. 7. 2021
Světelná rampa SR-4Prohlášení shody č.: DZ-V-350-2016 ze dne 17. 5. 2016.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 197/2016-120-TN/2
8. 7. 2021
Světelná rampa SR-3Prohlášení shody č.: DZ-V-350-2016 ze dne 17. 5. 2016.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 196/2016-120-TN/2
8. 7. 2021
Neprosvětlovaný dopravní majáček typ ISLANDProhlášení o shodě ze dne 22. 4. 2016, Certifikát č.208/C5a/2016/1.2, Stavební technické osvědčení č. S 1.2/2016, Protokol o zkoušce č. 11/126009/2016, Protokol o zkoušce č.15/126009/2016 a Výkres majáčku ISLAND.
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. 162/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Nosná příhradová konstrukce pro velkoplošné svislé dopravní značky typ: C2Prohlášení o vlastnostech č. 05/2016 ze dne 17. 5. 2016, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2016 ze dne 13. 5. 2016, Označení CE č. 1388-CPR-10.2/2016, Prohlášení shody ze dne 17. 5. 2016, výkres sestavy výrobku.
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. 242/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Nosná příhradová konstrukce pro velkoplošné svislé dopravní značky typ: C1Prohlášení o vlastnostech č. 05/2016 ze dne 17. 5. 2016, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2016 ze dne 13. 5. 2016, Označení CE č. 1388-CPR-10.2/2016, Prohlášení shody ze dne 17. 5. 2016, výkres sestavy výrobku.
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. 241/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Nosná příhradová konstrukce pro velkoplošné svislé dopravní značky typ: B2Prohlášení o vlastnostech č. 05/2016 ze dne 17. 5. 2016, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2016 ze dne 13. 5. 2016, Označení CE č. 1388-CPR-10.2/2016, Prohlášení shody ze dne 17. 5. 2016, výkres sestavy výrobku.
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. 240/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Nosná příhradová konstrukce pro velkoplošné svislé dopravní značky typ: B1Prohlášení o vlastnostech č. 05/2016 ze dne 17. 5. 2016, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2016 ze dne 13. 5. 2016, Označení CE č. 1388-CPR-10.2/2016, Prohlášení shody ze dne 17. 5. 2016, výkres sestavy výrobku.
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. 239/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Nosná příhradová konstrukce pro velkoplošné svislé dopravní značky typ: A2Prohlášení o vlastnostech č. 05/2016 ze dne 17. 5. 2016, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2016 ze dne 13. 5. 2016, Označení CE č. 1388-CPR-10.2/2016, Prohlášení shody ze dne 17. 5. 2016, výkres sestavy výrobku.
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. 238/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Nosná příhradová konstrukce pro velkoplošné svislé dopravní značky typ: A1Prohlášení o vlastnostech č. 05/2016 ze dne 17. 5. 2016, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2016 ze dne 13. 5. 2016, Označení CE č. 1388-CPR-10.2/2016, Prohlášení shody ze dne 17. 5. 2016, výkres sestavy výrobku.
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. 237/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Vodící trvale svítící knoflík PDS-400 - bílé/žluté barvyProhlášení shody, Protokol o zkoušce č. 27/125025/2015 a výkres výrobku.
PDSystems s.r.o.PDSystems s.r.o. 236/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Zvýrazňující knoflík svítící přerušovaným červeným světlem PDS-400Prohlášení shody, Protokol o zkoušce č. 27/125025/2015 a výkres výrobku.
PDSystems s.r.o.PDSystems s.r.o. 235/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Zvýrazňující knoflík svítící bílým světlem PDS-400Prohlášení shody, Protokol o zkoušce č. 27/125025/2015 a výkres výrobku.
PDSystems s.r.o.PDSystems s.r.o. 234/2016-120-TN/3
8. 7. 2021
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 101LPCR.C40 barva modráProhlášení o shodě č. 2/2016 ze dne 14. 6. 2016, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2016/9.1 ze dne 3. 6. 2016, Stavebně technické osvědčení č. S 1.1/2016 ze dne 9. 3. 2016, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P9.1/2016 ze dne 2. 6. 2016, Zpráva o posouzení způsobu kontroly výrobků dovozcem č. J 8.1/2016 ze dne 1. 4. 2016, výkres výrobku.
Ennis-FlintNVB LINE s. r. o. 223/2016-120-TN/4
8. 7. 2021
Svislá dopravní značka na FeZn podkladě-prizmatická HIP+DG3 typ ZmenšenáCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič),Výkres sestavy výrobku,Popis označení CE č.: 1358.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 228/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na FeZn podkladě-prizmatická HIP+DG3 typ ZvětšenáCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič),Výkres sestavy výrobku,Popis označení CE č.: 1358.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 227/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na FeZn podkladě-prizmatická HIP+DG3 typ ZákladníCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič),Výkres sestavy výrobku,Popis označení CE č.: 1358.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 226/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na hliníkovém podkladě - prizmatická HIP+DG3 typ ZmenšenáCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič),Výkres sestavy výrobku,Popis označení CE č.: 1358.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 224/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na hliníkovém podkladě - prizmatická HIP+DG3 typ ZákladníCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133,Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič),Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL,Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič),Výkres sestavy výrobku,Popis označení CE č.: 1358.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 222/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na FeZn podkladě - technologie kuličková typ ZmenšenáCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133,Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL,Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič), Výkres sestavy výrobku, Popis označení CE č.: 1358.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 220/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na FeZn podkladě - technologie kuličková typ ZvětšenáCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133,Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL,Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič),Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič), Výkres sestavy výrobku, Popis označení CE č.: 1358.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 219/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na FeZn podkladě - technologie kuličková typ ZákladníCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 nosič),Výkres sestavy výrobku,Popis označení CE č.:1358
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 218/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na hliníkovém podkladě - technologie kuličková typ ZmenšenáCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič),Výkres sestavy výrobku,Popis označení CE č.:1358
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 216/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na hliníkovém podkladě - technologie kuličková typ ZvětšenáCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.3 (nosič), Výkres sestavy výrobku, Popis označení CE č.: 1358
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 215/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na hliníkovém podkladě - technologie kuličková typ ZákladníCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič), Výkres sestavy výrobku, Popis označení CE č.: 1358.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 214/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Svislá dopravní značka na hliníkovém podkladě - prizmatická HIP+DG3 typ ZvětšenáCertifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0133, Certifikát o neměnnosti parametrů č.: 1358-CPR-0118 (nosič), Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC, Zpráva o prokázání shody č. 1358/12/0005/0517/CC (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK23/2015/Al_ZaBGEHI_GUL, Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK04/2014/NSAl_Rh60.4 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK052014/NSAl_Rh60.5 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK45/2014/NSAl_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK44/2014/NSAl_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK09/2014/NSFe_Rh60.2 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK10/2014/NSFe_Rh60.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK11/2014/NSFe_Rh70.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK46/2014/NSFe_Rh76.3 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK12/2014/NSFe_Rh89.03 (nosič), Prohlášení o vlastnostech č.: HK13/2014/NSFe_JAK40.40.2 (nosič),Výkres sestavy výrobku,Popis označení CE č.:1358
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 233/2016-120-TN/3
2. 9. 2021
Zpomalovací retardér MP-5Prohlášení o shodě č. DZ-D-S-100-2016, Certifikát výrobku č. 208/C5a/2016/9.2 a Stavebně technické osvědčení č. S 9.2/2016.
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 24/2017-120-TN/3
9. 11. 2021
Reflektor na ochranu volně žijících živočichů typ bílýProhlášení shody a Protokol o zkoušce č. 41/126036/2016.
Plastimat GmbHNVB LINE s. r. o. 282/2016-120-TN/6
15. 11. 2021
Směrovací deska Z4 typ LProhlášení shody č. PS-MPMD0113-Z4 typ L-160601 a Certifikát č. 090-036040 vč. přílohy.
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 249/2016-120-TN/3
15. 11. 2021
Svislá proměnná dopravní značkaProhlášení o vlastnostech č. 1, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0021 A1 a označení CE.
DMV INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS D.O.O.CROSS Zlín, a.s. 299/2016-120-TN/5
25. 11. 2021
Světelná dopravní značka typ C14aProhlášení o vlastnostech č.1/2019, Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-14.2./2019,výrobní štítek včetně označení CE, obrazová dokumentace a technický popis výrobku.
ELTODO a.s.ELTODO a.s. 71/2019-120-TN/3
28. 11. 2021
Směrovací deska Z4, fólie tř. IIŽádost o schválení výrobku vč. přílohy, Prohlášení shody a Protokol o zkoušce č. 52/121039/2011.
Wemas Absperrtechnik GmbHNVB LINE s. r. o. 308/2016-120-TN/3
30. 11. 2021
Svislá proměnná dopravní značka, zařízení pro provozní informace a světelné signály S 8a až S 8e a S 12a typ PDZ, ZPI a SVS LED - RGB optický systémProhlášení o vlastnostech č. 13-10-2016-2, Osvědčení o stálosti vlastností č. 14/91665 a označení CE.
Značky Praha, s.r.o.Značky Praha, s.r.o. 307/2016-120-TN/3
30. 11. 2021
Svislá proměnná dopravní značka, zařízení pro provozní informace a světelné signály S 8a až S 8e a S 12a typ PDZ, ZPI a SVS LED - monochormatický optický systémProhlášení o vlastnostech č. 14-11-2016-1, Osvědčení o stálosti vlastností č. 14/91665 a označení CE.
Značky Praha, s.r.o.Značky Praha, s.r.o. 300/2016-120-TN/5
30. 11. 2021
ZPI TEPLOMĚROsvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-12.2/2016, Prohlášení o vlastnostech č. 2/2016 a Označení CE.
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.ARAPLAST, spol. s.r.o. 304/2016-120-TN/5
10. 12. 2021
Zvýrazňující knoflík SIGLITE A68Žádost o schválení výrobku a Prohlášení shody.
Seih-Zing LTDNVB LINE s. r. o. 319/2016-120-TN/3
15. 12. 2021
Dopravní knoflík s bílým odražečemOsvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090-034984, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-034983, Prohláčení o vlastnostech č. PV-034984
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 11/2016-120-TN/3
15. 12. 2021
Podklad prednej strany značky z FeZn materiálu hr. 1,0 mm so zahrnutým tvarovým okrajom typ zmenšenýOsvědčení o stálosti vlastností – Certifikát o neměnnosti parametrů č. 1358-CPR-0129 a Prohlášení o vlastnostech – Vyhlásenie o parametroch č. HK01/2015/VYLZm.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 232/2016-120-TN/3
31. 12. 2021
Podklad prednej strany zančky z FeZn materiálu hr. 1,0 mm so zahrnutým tvarovým okrajom typ zväčšenýOsvědčení o stálosti vlastností – Certifikát o neměnnosti parametrů č. 1358-CPR-0129 a Prohlášení o vlastnostech – Vyhlásenie o parametroch č. HK03/2015/VYLZv.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 231/2016-120-TN/3
31. 12. 2021
Podklad přední strany značky z FeZn materiálu hr. 1,0 mm se zahrnutým tvarovým okrajem typ ZákladníOsvědčení o stálosti vlastností – Certifikát o neměnnosti parametrů č. 1358-CPR-0129 a Prohlášení o vlastnostech – Vyhlásenie o parametroch č. HK02/2015/VYLZa
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 230/2016-120-TN/3
31. 12. 2021
Podklad prednej strany značky z FeZn materiálu hr. 1,0 mm so zahrnutým tvarovým okrajom typ základníOsvědčení o stálosti vlastností – Certifikát o neměnnosti parametrů č. 1358-CPR-0129 a Prohlášení o vlastnostech – Vyhlásenie o parametroch č. HK02/2015/VYLZa.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 230/2016-120-TN/3
31. 12. 2021
Zvolte stranu: 1-100 | 101-200 | 201-285

zajímavé akce

Mosty na pozemních komunikací - výstavba

(15. 9. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10218

 

Monolitické železobetonové a předpjaté mosty

(8. 6. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10219

 

SILNIČNÍ KONFERENCE

(21. - 22. 10. 2020)

silnicnikonference.eu

 

Dopravní infrastruktura 2020

(16. - 17. 9. 2020)

www.kdi.cz

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek

(25. 11. 2020)

http://www.pvp.sdruzeni-silnice.cz

 

Betonové vozovky 2020 (5. 11. 2020)

http://www.betonovevozovky.cz/konference/

 

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.