Úvodní strana > Schvalování výrobků a systémů >

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Export do csv

Vyhledat prohledat

 Dopravní zařízení pro přechodné značení     Ostatní výrobky     Proměnné a prosvětlené svislé dopravní značky a ukazatele rychlosti     Směrové sloupky, odrazky, dopravní knoflíky     Stálé a přenosné dopravní značky a vodicí tabule     Výstražná světla a návěstidla       vybrat vše
Název výrobkuVýrobceDistributorSchválenoPlatnost
Výstražné světlo - Signalizační halogenové světlo SHS 10 (10W)
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 506/2006-120-STSP/3
Výstražné světlo - Signalizační halogenové světlo SHS 20 (20W)
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 506/2006-120-STSP/4
Výstražné světlo - Signalizační světlo HIT-LEDIX-200 LED
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 362/2011-910-STSP/2
Dopravní návěstidlo 200 mm a 300 mm - Typ Standard, Mondial - optika žárovka
HIT HOFMAN, s.r.o.SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H 370/2010-120-STSP/2
Dopravní návěstidlo 200 mm a 300 mm - Typ Standard, Mondial, Futura - optika LED
HIT HOFMAN, s.r.o.SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H 370/2010-120-STSP/3
Značící knoflík SWAREFLEX - Model 3551/3552, 3547/3548
HIT HOFMAN, s.r.o.SWAROVSKI D. & CO. 431/2010-120-STSP/3
Značící knoflík LEVELITE, SWAROLINE, SWAROEXIT
HIT HOFMAN, s.r.o.SWAROVSKI D. & CO. 431/2010-120-STSP/4
Silniční clony proti oslnění
HIT HOFMAN, s.r.o.Beilharz GmbH & Co. KG 173/2011-120-STSP/2
Směrový sloupek typ: „M“ bílý, červený, žlutý s odrazkami R1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-6.2/2012“ ze dne 25.9.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 1/2013“ ze dne 17.2.2013 vydané žadatelem
PLASTIKA SV s.r.o.PLASTIKA SV s.r.o. 191/2013-120-STSP/2
31. 3. 2018
Směrový sloupek“ typ: „K“ s odrazkami R2„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-36.2/2012“ ze dne 21.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 17.2.2013 vydané žadatelem
PLASTIKA SV s.r.o.PLASTIKA SV s.r.o. 194/2013-120-STSP/2
31. 3. 2018
Směrový sloupek typ: „F“ s odrazkami R1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-4.2/2012“ ze dne 21.9.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 4/2013“ ze dne 17.2.2013 vydané žadatelem
PLASTIKA SV s.r.o.PLASTIKA SV s.r.o. 195/2013-120-STSP/2
31. 3. 2018
Směrový sloupek typ: „Z11g“ červený„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-52.2/2012“ ze dne 17.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 3/2013“ ze dne 17.2.2013 vydané žadatelem
PLASTIKA SV s.r.o.PLASTIKA SV s.r.o. 196/2013-120-STSP/2
31. 3. 2018
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: AP-RU.al„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-51.2/2012“ ze dne 15.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 14/2013“ ze dne 15.1.2013 a „Prohlášení shody č. 14/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 15.1.2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 173/2013-120-STSP/2
31. 3. 2018
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: AP-RU.zn„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-50.2/2012“ ze dne 14.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „ES Prohlášení o shodě č. 15/2013“ ze dne 15.1.2013, „Označení CE“ a „Prohlášení shody č. 15/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 15.1.2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 174/2013-120-STSP/2
31. 3. 2018
Přenosné svislé dopravní značky typ: AP-L.zn-přenosná„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-33.2/2012“ ze dne 15.2.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „ES Prohlášení o shodě č. 3/2013“ ze dne 15.2.2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 175/2013-120-STSP/2
31. 3. 2018
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 948 - odražeč modré barvy„Stavební technické osvědčení č. S 3.2/2013“ ze dne 5.4.2013, „Protokol č. 3.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 17.4.2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/3.2“ ze dne 18.4.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 25.4.2013 vydané žadatelem
NVB LINE s. r. o.Ennis Paint, Inc. 358/2013-120-STSP/2
5. 4. 2018
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 980 - odražeč modré barvy„Stavební technické osvědčení č. S 2.2/2013“ ze dne 5.4.2013, „Protokol č. 2.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 17.4.2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/2.2“ ze dne 18.4.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 1/2013“ ze dne 25.4.2013 vydané žadatelem
NVB LINE s. r. o.Ennis Paint, Inc. 359/2013-120-STSP/2
5. 4. 2018
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 101LPCR.C40 - odražeč modré barvy„Stavební technické osvědčení č. S 1.2/2013“ ze dne 5.4.2013, „Protokol č. 1.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 17.4.2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/1.2“ ze dne 18.4.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 25.4.2013 vydané žadatelem
NVB LINE s. r. o.Ennis Paint, Inc. 360/2013-120-STSP/2
5. 4. 2018
Odrazové zrcadlo typ: ADZ 600„Stavební technické osvědčení č. 4.2/2013“ ze dne 5.4.2013, „Protokol č. 4.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 23.4.2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/4.2“ ze dne 24.4.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě“ ze dne 2.5.2013 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení je „Protokol o zkoušce č. 22/123020/2013“ ze dne 22.4.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Popis výrobku“ a „Návod na použitie“ vydané výrobcem
AD značenie, s r.o.AD značenie, s r.o. 372/2013-120-STSP/2
5. 4. 2018
Odrazové zrcadlo typ: ADZ 1000x800„Stavební technické osvědčení č. 5.2/2013“ ze dne 5.4.2013, „Protokol č. 5.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 23.4.2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/5.2“ ze dne 24.4.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě“ ze dne 2.5.2013 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení je „Protokol o zkoušce č. 22/123020/2013“ ze dne 22.4.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Popis výrobku“ a „Návod na použitie“ vydané výrobcem
AD značenie, s r.o.AD značenie, s r.o. 372/2013-120-STSP/3
5. 4. 2018
Poller typ: STRABUC 918„Protokol o zkoušce č. 13/128010/2008“ ze dne 11.2.2008 vydaný zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Declaration of Conformity“ ze dne 3.3.2010 vydané výrobcem a „Prohlášení shody“ ze dne 22.2.2008 vydané žadatelem
TECHNOPARK CZ s.r.o.Meccanica FADINI s.n.c. 221/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Svislé dopravní značky velkoplošné typ: LION S-ZL-1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-29.2/2012“ ze dne 7.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 2/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 224/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Svislé dopravní značky velkoplošné typ: LION S-Al-1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-30.2/2012“ ze dne 7.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 3/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 3/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 225/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Štíty svislých dopravních značek typ: LION S-Z-1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-48.2/2012“ ze dne 11.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 4/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 4/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 226/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Retroreflexní činná plocha svislé dopravní značky„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-47.2/2012“ ze dne 11.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 5/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 5/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 227/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Sloupky svislých dopravních značek„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-49.2/2012“ ze dne 11.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 6/2013“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 228/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Poller typ: STRABUC 918„Protokol o zkoušce č. 13/128010/2008“ ze dne 11.2.2008 vydaný zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Declaration of Conformity“ ze dne 3.3.2010 vydané výrobcem a „Prohlášení shody“ ze dne 22.2.2008 vydané žadatelem
TECHNOPARK CZ s.r.o.Meccanica FADINI s.n.c. 221/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Svislé dopravní značky typ: LION S-Z-1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-28.2/2012“ ze dne 7.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 1/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 1/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 223/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Svislé dopravní značky velkoplošné typ:  LION S-ZL-1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-29.2/2012“ ze dne 7.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 2/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 224/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Svislé dopravní značky velkoplošné typ:  LION S-Al-1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-29.2/2012“ ze dne 7.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 2/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 225/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Štíty svislých dopravních značek typ:  LION S-Z-1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-30.2/2012“ ze dne 7.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 3/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 3/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 226/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Retroreflexní činná plocha svislé dopravní značky„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-48.2/2012“ ze dne 11.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 4/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 4/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 227/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Sloupky svislých dopravních značek„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-47.2/2012“ ze dne 11.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 5/2013“ ze dne 16.1.2013 a „Prohlášení shody č. 5/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 228/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Dopravní návěstidlo typ: MONDIAL XXX LED YYY„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-49.2/2012“ ze dne 11.1.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 6/2013“ ze dne 16.1.2013 vydané žadatelem
ELTODO dopravní systémy s.r.oELTODO, a.s. 258/2013-120-STSP/2
15. 4. 2018
Dopravní návěstidlo“ typ: „STANDARD MONDIAL XXX LAMP YYY„EC-Certificate of Conformity 1304-CPD-0005 A4“ ze dne 15.10.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1304 SIQ-Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, včetně českého překladu, „Technické podmínky“ a „ES Prohlášení o shodě č. 01 2013“ ze dne 27.3.2013 vydané žadatelem
ELTODO dopravní systémy s.r.oSwarco Futurit Verkehrssignalsysteme GmbH 260/2013-120-STSP/2
30. 4. 2018
Dopravní návěstidlo typ: MONDIAL XXX LED YYY„EC-Certificate of Conformity 1304-CPD-0005 A4“ ze dne 15.10.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1304 SIQ-Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, včetně českého překladu, „Technické podmínky“ a „ES Prohlášení o shodě č. 01 2013“ ze dne 27.3.2013 vydané žadatelem
ELTODO dopravní systémy s.r.oELTODO, a.s. 258/2013-120-STSP/2
30. 4. 2018
Dopravní návěstidlo“ typ: „STANDARD MONDIAL XXX LAMP YYY„EC-Certificate of Conformity 1304-CPD-0006 A2“ ze dne 15.10.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1304 SIQ-Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, včetně českého překladu, „Technické podmínky“ a „ES Prohlášení o shodě č. 03 2013“ ze dne 28.3.2013 vydané žadatelem
ELTODO dopravní systémy s.r.oSwarco Futurit Verkehrssignalsysteme GmbH 260/2013-120-STSP/2
30. 4. 2018
Ukazatel směru LUCO typ: 200, 150, 100, 90„Certifikát shody č. 2/2013“ ze dne 6.5.2013 vydaný certifikačním orgánem pro certifikaci výrobků č. 3085 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno
AGROZET ZS, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 BrnoHeintzmann Safety Industries Italia S.p.A. 471/2013-120-STSP/2
6. 5. 2018
Dopravní majáček prosvětlovaný, typ: ISLANDProhlášení o vlastnostech č. 23/2016, Osvědčení os tálosti č. 1388-CPR-8.2/2016, Protokol č. 1388-CPR-8.2/2016 o výsledku posouzení vlastností výrobku, Označení CE
ARAPLAST spol. s.r.o.ARAPLAST spol. s.r.o. 114/2016-120-TN/5
9. 5. 2018
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné lamelové typ: VÝDOZ-VPL-FeZn„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-27.2/2012“ ze dne 5.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 17.1.2013 a „Prohlášení shody č. 2/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 17.1.2013 vydané žadatelem
VÝDOZ s.r.o.VÝDOZ s.r.o. 308/2013-120-STSP/2
15. 5. 2018
Svislé dopravní značky standardní typ: VÝDOZ-FeZn-1„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-26.2/2012“ ze dne 5.12.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „ES Prohlášení o shodě č. 1/2013“ ze dne 17.1.2013 a „Prohlášení shody č. 1/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 17.1.2013 vydané žadatelem
VÝDOZ s.r.o.VÝDOZ s.r.o. 309/2013-120-STSP/2
15. 5. 2018
Svislé dopravní značky varianta: dopravní značky s proměnnými symboly typ: PDZ LED plnobarevné„ES – Certifikát shody č. 1020-CPD-023979“ ze dne 21.3.2013, „Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-023978“ ze dne 30.6.2010 vydané notifikovanou osobou č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě“ ze dne 21.3.2013 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení je „Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. 090-028972“ ze dne 21.3.2013 vydaná Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Značky Praha s.r.o.Značky Praha s.r.o. 315/2013-120-STSP/2
15. 5. 2018
Svislé dopravní značky varianta: dopravní značky s proměnnými symboly typ: PDZ LED II„ES – Certifikát shody č. 1020-CPD-023388“ ze dne 21.3.2013, „Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-023387“ ze dne 16.4.2010 vydané notifikovanou osobou č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě“ ze dne 21.3.2013 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení je „Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. 090-028972“ ze dne 21.3.2013 vydaná Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Značky Praha s.r.o.Značky Praha s.r.o. 316/2013-120-STSP/2
15. 5. 2018
Dopravní zařízení typ: směrovací deska Z4„Certifikát č. 1130284“ ze dne 23.4.2013 vydaný Elektrotechnickým zkušebním „Prohlášení shody č. PS-MPMD0113-Z4 typ L-130328“ ze dne 28.3.2013 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení je „Protokol o zkoušce č. 090-012114“ ze dne 15.11.2004 a „Protokol o zkoušce č. 090-028802/1897“ ze dne 19.12.2012 vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 297/2013-120-STSP/3
15. 5. 2018
Návěstidlo MONDIAL LED 200 typ: W a M Návěstidlo MONDIAL LED 300 typ: W a M„ES – Certificate of Conformity 1304-CPD-0005 A4“ ze dne 15.10.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1304 SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 1/2013“ ze dne 5.4.2013 vydané žadatelem
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.Swarco Futurit Verkehrssignalsysteme GmbH 343/2013-120-STSP/2
15. 5. 2018
Návěstidlo FUTURA LED 200 typ: W a M , Návěstidlo FUTURA LED 300 typ: W a M„ES – Certificate of Conformity 1304-CPD-0003 A4“ ze dne 15.10.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1304 SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 5.4.2013 vydané žadatelem
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.Swarco Futurit Verkehrssignalsysteme GmbH 344/2013-120-STSP/2
15. 5. 2018
Návěstidlo ALU STAR LED 200 typ: W a M, Návěstidlo ALU STAR LED 300 typ: W a M„ES – Certificate of Conformity 1304-CPD-0002 A4“ ze dne 15.10.2012 vydaný notifikovanou osobou č. 1304 SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 3/2013“ ze dne 5.4.2013 vydané žadatelem
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.Swarco Futurit Verkehrssignalsysteme GmbH 346/2013-120-STSP/2
15. 5. 2018
Směrový sloupek typ: „F“ modrý„Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/6.2“ ze dne 28.5.2013, „Stavební technické osvědčení č. 6.2/2013“ ze dne 22.5.2013, „Protokol č. 6.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 27.5.2013 vydaný autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 1/2013“ ze dne 4.7.2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 553/2013-120-STSP/2
22. 5. 2018
Směrový sloupek typ: „F“ modrý„Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/6.2“ ze dne 7. 7. 2014, „Stavební technické osvědčení č. 6.2/2013“ ze dne 22. 5. 2013, „Protokol č. 6.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 27. 5. 2013 vydaný autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 1/2014“ ze dne 7. 7. 2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 553/2013-120-STSP/4
22. 5. 2018
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 948„EC - Certificate of Conformity 0086-CPD-518891“ ze dne 7.10.2010 vydaný notifikovanou osobou č. 0086 BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, United Kingdom, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 2/2011“ ze dne 3.1.2011 vydané výrobcem
NVB LINE s. r. o.Ennis Paint, Inc. 355/2013-120-STSP/2
31. 5. 2018
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 980„EC - Certificate of Conformity 0086-CPD-518891“ ze dne 7.10.2010 vydaný notifikovanou osobou č. 0086 BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, United Kingdom, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 1/2011“ ze dne 3.1.2011 vydané výrobcem
NVB LINE s. r. o.Ennis Paint, Inc. 356/2013-120-STSP/2
31. 5. 2018
Dopravní knoflík STIMSONITE typ: 101LPCR.C40„„EC - Certificate of Conformity 0086-CPD-518891“ ze dne 7.10.2010 vydaný notifikovanou osobou č. 0086 BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, United Kingdom, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. 3/2011“ ze dne 3.1.2011 vydané výrobcem
NVB LINE s. r. o.Ennis Paint, Inc. 357/2013-120-STSP/2
31. 5. 2018
Proměnná dopravní značka hranolová typ: hranoly vybavené motory„Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358-CPR-0117“ ze dne 5. 8. 2014 vydané oznámeným subjektem č. 1358 Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, Slovensko, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. 10/2014“ ze dne 21. 8. 2014 vydané žadatelem. Podkladem pro schválení byla „Správa o posudzovani parametrov stavebného výrobku č. 1358/14/0006/0516/CC“ ze dne 5. 8. 2014 vydaná oznámeným subjektem č. 1358 Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, Slovensko
Značky Praha s.r.o.Značky Praha s.r.o. 593/2014-120-STSP/2
6. 6. 2018
Svodidlová odrazka modrá„Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/7.2“ ze dne 7.7.2014, „Stavební technické osvědčení č. 7.2/2013“ ze dne 7.6.2013, „Protokol č. 7.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 12.6.2013 vydaný autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 2/2014“ ze dne 7.7.2014 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 554/2013-120-STSP/4
7. 6. 2018
Směrový sloupek typ: „F“ modrý„Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/7.2“ ze dne 12.6.2013, „Stavební technické osvědčení č. 7.2/2013“ ze dne 7.6.2013, „Protokol č. 7.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 12.6.2013 vydaný autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 4.7.2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 554/2013-120-STSP/2
7. 6. 2018
Zvislá dopravná značka na hlinikovom podklade prizmatická HIP+DG³ ; typ: vel´koplošnáProhlášení o vlastnostech - Vyhlásenie o parametroch č. HK02/2017/Al_VpHIPDG³ EGPAEGP_PRIZ; Osvědčení o stálosti vlastnosti - Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358-CPR-0154, Dodatok č. 1 ku Správe o posudzovaní parametrov stavebného výrobku č. 1358/14/0017/0516/CC, Označení CE a Výkres sestavy výrobků.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 117/2017-120-TN/3
26. 6. 2018
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade prizmatická HIP+DG³ ; typ: vel´koplošnáProhlášení o vlastnostech - Vyhlásenie o parametroch č. HK04/2017/FeZn_VpHIPDG³ EGPAEGP_PRIZ; Osvědčení o stálosti vlastnosti - Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358-CPR-0153, Dodatok č. 1 ku Správe o posudzovaní parametrov stavebného výrobku č. 1358/14/0016/0516/CC, Označení CE a Výkres sestavy výrobků.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 120/2017-120-TN/3
26. 6. 2018
Zvislá dopravná značka na hlinikovom podklade prizmatická HIP+DG³ ; typ: Základná, zväčšná, zmenšenáProhlášení o vlastnostech - Vyhlásenie o parametroch č. HK31/2015/Al_ZaHIPDG3_PRIZ; Osvědčení o stálosti vlastnosti - Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358-CPR-0131, SprávA o posudzovaní parametrov stavebného výrobku č. 1358/14/0017/0516/CC, Označení CE a Výkres sestavy výrobků.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 117/2017-120-TN/3
26. 6. 2018
Zvislá dopravná značka na FeZn podklade prizmatická HIP+DG³ ; typ: Základná, zväčšná, zmenšenáProhlášení o vlastnostech - Vyhlásenie o parametroch č. HK33/2015/FeZn_ZaHIPDG3_PRIZ; Osvědčení o stálosti vlastnosti - Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358-CPR-0130, Správa o posudzovaní parametrov stavebného výrobku č. 1358/14/0016/0516/CC, Označení CE a Výkres sestavy výrobků.
HAKOM s.r.o.HAKOM s.r.o. 226/2016-120-TN/3
26. 6. 2018
Odrazové zrcadlo typ: ADZ 900„Stavební technické osvědčení č. 8.2/2013“ ze dne 27.6.2013, „Protokol č. 8.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 10.7.2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/8.2“ ze dne 10.7.2013, „Protokol o zkoušce č. 38/123033/2013“ ze dne 3.7.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě“ ze dne 24.7.2013 vydané žadatelem
AD značenie, s r.o.AD značenie, s r.o. 566/2013-120-STSP/2
27. 6. 2018
Odrazové zrcadlo typ: ADZ 800x600„Stavební technické osvědčení č. 9.2/2013“ ze dne 27.6.2013, „Protokol č. 9.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 10.7.2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/9.2“ ze dne 10.7.2013, „Protokol o zkoušce č. 38/123033/2013“ ze dne 3.7.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě“ ze dne 24.7.2013 vydané žadatelem
AD značenie, s r.o.AD značenie, s r.o. 567/2013-120-STSP/2
27. 6. 2018
Směrovací deska Z4 varianty: s polepem ORALITE a bez polepu„Protokol o zkoušce č. 38/128036/2008“ ze dne 23.5.2008 vydaný zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „CE – Declaration of Conformity no. 1/2011“ ze dne 28.2.2013 vydaný společností ORAFOL Europe GmbH, Orafolstrasse 2, D-16515 Oranienburg, Germany (včetně „CE – Konformitätserklärung“) a „Prohlášení shody“ ze dne 27.5.2008 vydané žadatelem
Puloplastics s.r.o.Puloplastics s.r.o. 438/2013-120-STSP/2 
30. 6. 2018
Řadič světelného signalizačního zařízení typ: deTRA 3000„Inspekční zpráva evidenční číslo 06.582.024“ ze dne 15.5.2013 vydané TÜV SÜD Czech s.r.o., Tř. kpt. Jaroše 25, 602 00 Brno. Podkladem pro schválení je „Test report 1028-10-EE-10-PB001“ ze dne 19.10.2010 vydané SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstädter Strasse 20, D-09232 Harmannsdorf, Germany, „Typ – Prüfbericht“ ze dne 20.7.2011, „Gutachten Nr. 05/0822KUGS“ ze dne 22.8.2005 a „Konformitätsbestätigung“ ze dne 27.7.2005 zpracoval Karl-Heinz Ullmann, Freiherr-vom-Stein-Strasse 114a, 26129 Oldenburg, Germany
SPEL, a. s.Dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH 482/2013-120-STSP/2
15. 7. 2018
Vodící deska Z5 s patkou„Protokol o zkoušce č. 33/123028/2013“ ze dne 12.6.2013 vydaný zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „EC-Declaration of Conformity“ a „Prohlášení shody“ ze dne 1.7.2013 vydané žadatelem
FLOP – dopravní značení, s.r.o.MAIBACH VuL GmbH 487/2013-120-STSP/3
25. 7. 2018
Směrový sloupek typ: „P“ červený„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-7.2/2013“ ze dne 29.5.2013, „Protokol č. 1388-CPD-7.2/2013 o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 28.5.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES – Prohlášení o shodě č. 16/2013“ ze dne 30.5.2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 550/2013-120-STSP/2
15. 8. 2018
Směrový sloupek typ: „Z11g“ červený„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-9.2/2013“ ze dne 29.5.2013, „Protokol č. 1388-CPD-9.2/2013 o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 28.5.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES – Prohlášení o shodě č. 18/2013“ ze dne 30.5.2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 551/2013-120-STSP/2
15. 8. 2018
Směrový sloupek typ: „F“ bílý„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-6.2/2013“ ze dne 29.5.2013, „Protokol č. 1388-CPD-6.2/2013 o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 28.5.2013 vydaný notifikovanou osobou č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“ a „ES – Prohlášení o shodě č. 19/2013“ ze dne 30.5.2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 552/2013-120-STSP/2
15. 8. 2018
Směrovací deska s podkladní deskou typ: Směrovací deska GS-Z4a-e s podkladní deskou SCHAKE, Směrovací deska GS-Z4a-e s podkladní deskou GIROD„Protokol o zkoušce č. 28/123023/2013“ ze dne 30.4.2013, „Protokol o zkoušce č. 39/123034/2013“ ze dne 28.6.2013 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA pod č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody č. 2/2013“ ze dne 8.7.2013 vydané žadatelem
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 562/2013-120-STSP/2
15. 8. 2018
Výstražné světlo typ: VLSU LED„EC Certificate of Conformity 1328-CPD-0232“ ze dne 7. 2. 2012 vydané notifikovanou osobou č. 1328 CERTIF ASSOCIAÇAO PARA A CERTIFICAÇAO, Rua José Alfonso n. 9E, 2810-237 LARANJEIRO-ALMADA, Portugal, „ES Prohlášení o shodě“ ze dne 8. 4. 2013 vydané výrobcem, „Prohlášení o schválení shodného výrobku“ ze dne 8.8.2013 a „Prohlášení o splnění požadované úrovně nebo třídy v ČR“ ze dne 8.8.2013 vydané žadatelem
HIT HOFMAN, s.r.o.R&D SICUREZZA S.R.L. 568/2013-120-STSP/2
15. 8. 2018
Svislá dopravní značka s proměnlivými symboly typ: PDZ a ZPI LED diody s nespojitým zobrazenímProhlášení č.DZ-D-S-210-2016 ze dne 29.3.2016, EC-Certifikát shody 0958-CPD-SG002/10, Prohlášení o shodě ze dne 17.4.2012
HIT HOFMAN, s.r.o.Swarco Futurit Verkehrssignalsysteme GmbH 102/2016-120-TN/4
18. 8. 2018
Stálé svislé dopravní značení varianta: velkoplošné lamely z a) slitiny Al 215, b) plechu Fe 215, c) plechu Fe 590, nosná konstrukce „I“ profil a příhradová konstrukce z trubek, retroreflexní fólie 1., 2. a 3. třídy typ: VL SD3„ES – Certifikát shody č. 1020 – CPD - 090-029798“ ze dne 10. 6. 2013, „Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-029797“ ze dne 4. 6. 2013 vydané notifikovanou osobou č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. PS-CE-SDZ-C-Al S-130729“ ze dne 29. 7. 2013 vydané žadatelem
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 609/2013-120-STSP/2
31. 8. 2018
Stálé svislé dopravní značení varianta: štít lisovaný FeZn plech s ohybem, objímky a profil „C“ z Al slitiny, základní, zvětšená a zmenšená velikost, sloupky O 60 a 70 mm z FeZn a O 70 mm z Al slitiny, patky O 60 a 70 mm z Al slitiny, retroreflexní fólie 1., 2. a 3. třídy typ: L/lisované – Al profil „C“„ES – Certifikát shody č. 1020 – CPD - 090-029802“ ze dne 10. 6. 2013, „Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-029801“ ze dne 4. 6. 2013 vydané notifikovanou osobou č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. PS-CE-SDZ-C-FeZn S-130729“ ze dne 29. 7. 2013 vydané žadatelem
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 610/2013-120-STSP/2
31. 8. 2018
Stálé svislé dopravní značení varianta: štít lisovaný FeZn plech s ohybem, objímky z Al slitiny a profil „C“ FeZn, základní, zvětšená a zmenšená velikost, sloupky O 60 a 70 mm z FeZn a O 70 mm z Al slitiny, patky O 60 a 70 mm z Al slitiny, retroreflexní fólie 1., 2. a 3. třídy typ: L/lisované – FeZn „C“„ES – Certifikát shody č. 1020 – CPD - 090-029802“ ze dne 10. 6. 2013, „Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-029801“ ze dne 4. 6. 2013 vydané notifikovanou osobou č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, „Označení CE“ a „ES Prohlášení o shodě č. PS-CE-SDZ-C-FeZn S-130729“ ze dne 29. 7. 2013 vydané žadatelem
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 611/2013-120-STSP/2
31. 8. 2018
Výstražné mobilní pásy„Osvědčení o vhodnosti výrobku“ ze dne 1.9.2008 a „Certifikát shody č. 1/2013“ ze dne 20.2.2013 vydané Silničním vývojem – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno
RENA NOVA s.r.o.MAIBACH Verkehrssicherheits – und Lärmschutzeinrichtungen GmBH 184/2013-120-STSP/2
1. 9. 2018
Přechod pro chodce typ: Zebra„Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 2/2009“ ze dne 10. 10. 2013 vydaný Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody“ ze dne 30. 10. 2013 vydané žadatelem
AVICENNA Company, spol. s r.o.AVICENNA Company, spol. s r.o. 717/2013-120-STSP/4
27. 9. 2018
Informační panel pro měření rychlosti typ: IPR 10 3L„Protokol o zkoušce č. 71/123061/2013“ ze dne 28. 11. 2013, „Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 3/2013“ ze dne 28. 11. 2013 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a schválené Ministerstvem dopravy dne 17. 12. 2013 a „Prohlášení shody“ ze dne 18. 12. 2013 vydané žadatelem
NWK TECHNOLOGY s.r.o.NWK TECHNOLOGY s.r.o. 879/2013-120-STSP/4
28. 11. 2018
Informační panel pro měření rychlosti vozidel typ: Sierzega GR33L„Protokol o zkoušce č. 73/123064/2013“ ze dne 25. 11. 2013 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA pod č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 4/2013“ ze dne 8. 1. 2014 a „Prohlášení shody“ ze dne 7. 3. 2014 vydané žadatelem
Ing. Petr CháberaSierzega Elektronik GmbH 16/2014-120-STSP/4
5. 12. 2018
Informační panel pro měření rychlosti vozidel typ: Sierzega SpeedPacer„Protokol o zkoušce č. 72/123063/2013“ ze dne 25. 11. 2013 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA pod č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 5/2013“ ze dne 8. 1. 2014 a „Prohlášení shody“ ze dne 7. 3. 2014 vydané žadatelem
Ing. Petr CháberaSierzega Elektronik GmbH 17/2014-120-STSP/4
5. 12. 2018
Reflexní dopravní knoflík G01 - barva odražeče bíláOsvědčení o stálosti vlastností č.2204-CPR-0165, Prohlášení o vlastnostech č. 09/06.01.2016, Označení CE
GS PLUS s. r. oSC GIROD Semnalizare rutiera SRL 15/2016-120-TN/6
10. 12. 2018
Skládací dopravní kužel typ: Pack-cone„Protokol o zkoušce č. 12/126008/2006“ ze dne 4. 4. 2006 vydaný akreditovanou laboratoří ČIA pod č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody“ ze dne 1. 1. 2013 vydané žadatelem
OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ s.r.o.Kand (China) Manufacturing& CO. 845/2013-120-STSP/2
15. 12. 2018
Světelná šipka typ: B - Světelná šipka SŠ8, SŠ13,SŠ15 provedení halogen nebo LED„Certifikát shody č. 5/2013“ ze dne 17. 12. 2013 vydané certifikačním orgánem pro certifikaci produktů č. 3085 akreditovaným ČIA Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody č. DZ-V-300-2013“ ze dne 20. 12. 2013 vydané žadatelem
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 41/2014-120-STSP/2
17. 12. 2018
Pojízdná uzavírková tabule typ: II – Signalizační nástavba NZSP-1.1 provedení halogen nebo LED„Certifikát shody č. 4/2013“ ze dne 17. 12. 2013 vydané certifikačním orgánem pro certifikaci produktů č. 3085 akreditovaným ČIA Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody č. DZ-V-150-2013“ ze dne 20. 12. 2013 vydané žadatelem
HIT HOFMAN, s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o. 43/2014-120-STSP/2
17. 12. 2018
Dopravní knoflík s modrým odražečemCertifikát výrobku č. 204/C5a/2015/090-035031, Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 090-035030, Stavebně technické osvědčení č. 090-035029, Prohlášení shody č. PS-DKM-035031
Hicon - dopravní značení s. r. o.Hicon - dopravní značení s. r. o. 13/2016-120-TN/3
21. 12. 2018
Zvýrazňující sloupek typ: Flexi sloupek 80, Flexi sloupek 90„Protokol o zkoušce č. 81/1230066/2013“ ze dne 16. 12. 2013 vydaný zkušební laboratoří akreditovanou ČIA pod č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody č.: DZ-D-255-2013“ ze dne 16. 12. 2013 vydané žadatelem
HIT HOFMAN, s.r.o.Üstün Baski Tekstil Plastik Uluslararasi Ticaret A.Ş. 877/2013-120-STSP/2
31. 12. 2018
Dopravní návěstidlo typ: Siemens LED3.40, LED3.40R a LED3.42 Astrin„Certificate of constancy of performance 1304-CPR-0001“ ze dne 14. 8. 2013 (včetně překladu „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0001“), „Certificate of constancy of performance 1304-CPR-0006“ ze dne 14. 8. 2013 (včetně překladu „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0006“) vydané SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaska cesta 2, S1-1000 Ljubljana, Slovenia, notifikační číslo 1304, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 001“ ze dne 2. 12. 2013 a „Prohlášení o vlastnostech č. 006“ ze dne 2. 12. 2013 vydané výrobcem
ELTODO dopravní systémy s.r.oSiemens AG 744/2013-120-STSP/4
31. 12. 2018
Dopravní návěstidlo typ: Siemens HV 200 mm a HV 300 mm„Certificate of constancy of performance 1304-CPR-0004“ ze dne 14. 8. 2013 (včetně překladu „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0004“) vydaný SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaska cesta 2, S1-1000 Ljubljana, Slovenia, notifikační číslo 1304, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. 004“ ze dne 2. 12. 2013 vydané výrobcem
ELTODO dopravní systémy s.r.oSiemens AG 745/2013-120-STSP/4
31. 12. 2018
Dopravní návěstidlo“ typ: „Siemens LED3.230, LED3.230R a LED3.230OM (chodecké), LED3.230 HB„Certificate of constancy of performance 1304-CPR-0002“ ze dne 14. 8. 2013 (včetně překladu „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0002“), „Certificate of constancy of performance 1304-CPR-0007“ ze dne 14. 8. 2013 (včetně překladu „Osvědčení o stálosti vlastností č. 1304-CPR-0007“) vydanÉ SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology, Tržaska cesta 2, S1-1000 Ljubljana, Slovenia, notifikační číslo 1304, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech č. 002“ ze dne 2. 12. 2013 a „Prohlášení o vlastnostech č. 007“ ze dne 2. 12. 2013 vydané výrobcem
ELTODO dopravní systémy s.r.oSiemens AG 746/2013-120-STSP/4
31. 12. 2018
Rozvaděč řadiče světelného signalizačního zařízení typ: SITRAFFIC C840ES, SITRAFFIC C940ES„Certifikát č. 1130284“ ze dne 23.4.2013 vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, „Technické podmínky řadiče světelného signalizačního zařízení“ a „ES Prohlášení o shodě č. 04 2013“ ze dne 30.4.2013 vydané žadatelem
ELTODO dopravní systémy s.r.oSiemens AG 352/2013-120-STSP/2
31. 12. 2018
Rozvaděč řadiče světelného signalizačního zařízení typ: ELS9300„Certifikát č. 1130164“ ze dne 14.3.2013 vydaný Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, „Technické podmínky“ a „ES Prohlášení o shodě č. 02 2013“ ze dne 28.3.2013 vydané žadatelem
ELTODO dopravní systémy s.r.oELTODO, a.s. 261/2013-120-STSP/2
31. 12. 2018
Dopravní knoflík typ: ŚNIEŹKA1„Certificate of constancy of performance 1488-CPR-0174/W“ ze dne 28. 1. 2015 vydané oznámeným subjektem č. 1488 Building Research Institute, Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polsko, „Označení CE“ a „Prohlášení o vlastnostech“ ze dne 10. 3. 2015 vydané výrobcem
Značky Morava a.s.DOBPLAST Filip Dobrzyński 29/2015-120-TN/2
9. 1. 2019
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: GS-Zn„Osvědčení o stálosti vlastností certifikát č. 1388-CPR-7.2/2013“ ze dne 15. 11. 2013 vydaný oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 1.1/2013“ ze dne 16. 11. 2013 a „Prohlášení shody č. NA-1/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 10. 12. 2013 vydané žadatelem
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 19/2014-120-STSP/2
15. 1. 2019
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné typ: GS-Zn lamela„Osvědčení o stálosti vlastností certifikát č. 1388-CPR-9.2/2013“ ze dne 15. 11. 2013 vydaný oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 3.1/2013“ ze dne 16. 11. 2013 a „Prohlášení shody č. NA-2/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 10. 12. 2013 vydané žadatelem
GS PLUS s. r. oGS PLUS s.r.o. 20/2014-120-STSP/2
15. 1. 2019
Výstražné světlo typ: TCS 3003„Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 1/2009“ ze dne 10. 10. 2013 vydaný Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody“ ze dne 30. 10. 2013 vydané žadatelem
AVICENNA Company, spol. s r.o.Shenzhen Yangsheng energy technology Co. 718/2013-120-STSP/4
15. 1. 2019
Svislé dopravní značky retroreflexní typ: VÝDOZ-FeZn-1„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-10.2/2013“ ze dne 6. 12. 2013 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 1/2014“ ze dne 2. 1. 2014 a „Prohlášení shody č. 1/2014 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 2. 1. 2014 vydané žadatelem
VÝDOZ s.r.o.VÝDOZ s.r.o. 34/2014-120-STSP/2
31. 1. 2019
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné lamelové typ: VÝDOZ-VPL-FeZn„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-11.2/2013“ ze dne 6. 12. 2013 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 2/2014“ ze dne 2. 1. 2014 a „Prohlášení shody č. 2/2014 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2007 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 2. 1. 2014 vydané žadatelem
VÝDOZ s.r.o.VÝDOZ s.r.o. 35/2014-120-STSP/2
31. 1. 2019
Směrovací deska Z4„Protokol o zkoušce č. 78/123070/2013“ ze dne 13. 12. 2013 vydané zkušební laboratoří akreditovanou ČIA č. 1182 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody“ ze dne 13. 12. 2013 vydané žadatelem
Puloplastics s.r.o.Puloplastics s.r.o. 59/2014-120-STSP/2
31. 1. 2019
Poller typ: Scudo – G 210-700, Dakota – DKN 220-700„Stavební technické osvědčení č. S 1.2/2014“ ze dne 3. 2. 2014, „Protokol č. 1.2/2014/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 24. 2. 2014, „Protokol o zkoušce č. 45/123040/2013“ ze dne 5. 8. 2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2014/1.2“ ze dne 24. 2. 2014 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě“ ze dne 2. 4. 2014 vydané žadatelem
Petr BuriánekO&O s.r.l. 214/2014-120-STSP/2
3. 2. 2019
Parkovací závory typ: Night&Day, Up&Down„Stavební technické osvědčení č. S 2.2/2014“ ze dne 4. 2. 2014, „Protokol č. 2.2/2014/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 25. 2. 2014, „Protokol o zkoušce č. 70/123062/2013“ ze dne 28. 11. 2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2014/2.2“ ze dne 26. 2. 2014 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě“ ze dne 2. 4. 2014 vydané žadatelem
Petr BuriánekO&O s.r.l. 222/2014-120-STSP/2
4. 2. 2019
Přenosné dopravní značky typ: LION S-P„ES – Certifikát shody č. 1388-CPD-28.2/2012“ ze dne 7. 12. 2012 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení shody č. 1/2014“ ze dne 2. 1. 2014 vydané žadatelem
LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.LION-S-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 76/2014-120-STSP/2
15. 2. 2019
Svislá dopravní značka velkoplošná lisovaná“ typ: „AP-VP-Lis.zn„Osvědčení o stálosti vlastností č. 1388-CPR-12.2/2013“ ze dne 20. 12. 2013 vydané oznámeným subjektem č. 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno, „Označení CE“, „Prohlášení o vlastnostech č. 18/2013“ ze dne 20. 12. 2014 a „Prohlášení shody č. 16/2013 s národní přílohou NA ČSN EN 12899-1:2008 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ ze dne 20. 12. 2013 vydané žadatelem
ARAPLAST s.r.o.ARAPLAST s.r.o. 95/2014-120-STSP/2
15. 2. 2019
Zvolte stranu: 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-351

zajímavé akce

23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018

http://www.sekurkon.cz/kurz/10100

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

http://www.sekurkon.cz/kurz/10115

 

Konference Dozorování staveb 2018

http://www.konferencedozorovaní.cz

 

Konference Asfaltové vozovky 2017

http://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Silniční konference 2017

http://www.silnicnikonference.cz

 

Diskuzní seminář - Mosty 2017

http://www.sekurkon.cz/kurz/10081

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

http://www.kdi.cz

 

SANACE 2017

http://www.ssbk.eu/sympozium

 

Mosty 2017  - pozvánka

http://www.sekurkon.cz/kurz/10028

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2017

http://www.konference-projektovani.cz/

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.