Aktuální informace

23.2.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 19C - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích

23.2.2021 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 42 - Opravy, obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí mostů

15.10.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 96 změna č. 1 - Vysprávky vozovek tryskovou metodou 

27.7.2020 Nově schválené Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

13.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 30 - Speciální zemní konstrukce

9.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 18 oprava č.1 - Betonové konstrukce a mosty

1.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 114, dodatek č. 4 / konsolidované znění - Svodidla na pozemních komunikacích

4.5.2020 Schválení obchodních podmínek

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 

27.4.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 16 - Piloty a podzemní stěny

22.4.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 21 - Izolace proti vodě - dodatek č. 1

14.2.2020 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 146 - Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích

22.1.2020 Zveřejnění MP SJ-PK konsolidované znění

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

20.12.2019 Zveřejnění MP SJ-PK ve Věstníku dopravy č. 14/2019

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

25.9.2019 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

26.7.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

VL 6.1 Svislé dopravní značky

19.7.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

Metodický pokyn - Výkon stavebního dozoru na stavbách PK

13.5.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí

25.2.2019 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 207 - Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK, dodatek č.1

5.2.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 86 - Mostní závěry, změna č.1

26.11.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na PK, TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, oprava č.1

14.11.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích, Dodatek č.3

7.9.2018 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 19B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

6.9.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, TP 188 - Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací, TP 81, dodatek č.1 - Navrhování SSZ pro řízení provozu na pozemních komunikacích

22.5.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 262 - Ložiska mostů pozemních komunikací, TKP 22 - Mostní ložiska

23.3.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích, Dodatek č.2, TKP 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č.1, Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Dodatek č.1

1.12.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

24.10.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích

27.9.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 261 - Integrované mosty, oprava č. 1

26.9.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 212 - Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech pozemních komunikací

14.8.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 261 - Integrované mosty; Směrnice pro dokumentaci staveb PK

30.6.2017 Upozornění - TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

21.6.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

30.5.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 217 - Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

23.5.2017 Schválení obchodních podmínek

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 

1.5.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích

1.4.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 207 - Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK

1.4.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TKP 3, dodatek č.1 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

1.3.2017 Zrušené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 89 - Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, VL 6.4 - Proměnné dopravní značky 

10.2.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky, VL 6.3 - Dopravní zařízení

1.2.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TKP 1 - Všeobecně, TP 260 - Přímo pojížděné mosty pozemních komunikací

21.12.2016 Spuštění nového webu pjpk.cz

Dovolujeme si Vás přivítat na novém webu Politika jakosti pozemních komunikací...

zajímavé akce

Online konference SVAR 2021

(11. 3. 2021)

Videokonference SVAR 2021 proběhne 11. března | konstrukce.cz

 

Silniční mini konference - online

(15. 2. 2021)

https://www.silnicnikonference.eu/minikonference/

 

Rekonstrukce mostů - online

(25. 2. 2021)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10236

 

26. Mezinárodní sympozium MOSTY

(10. - 11. 6. 2021)

https://www.sympozium-mosty.cz

 

10. ročník Dopravní konference

(2. 9. 2021)

https://www.dopravnikonference.cz

 

Silniční konference 2021

(8. - 9. 9. 2021)

https://www.silnicnikonference.eu

 

Konference asfaltové vozovky 2021

(23. - 24. 11. 2021)

https://www.asfaltove-vozovky.cz

 

Více

 

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.