Aktuální informace

15.10.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 96 změna č. 1 - Vysprávky vozovek tryskovou metodou 

27.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

13.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 30 - Speciální zemní konstrukce

9.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 18 oprava č.1 - Betonové konstrukce a mosty

1.7.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 114, dodatek č. 4 / konsolidované znění - Svodidla na pozemních komunikacích

4.5.2020 Schválení obchodních podmínek

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 

27.4.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 16 - Piloty a podzemní stěny

22.4.2020 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 21 - Izolace proti vodě - dodatek č. 1

14.2.2020 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 146 - Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích

22.1.2020 Zveřejnění MP SJ-PK konsolidované znění

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

20.12.2019 Zveřejnění MP SJ-PK ve Věstníku dopravy č. 14/2019

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

25.9.2019 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

MP Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

26.7.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

VL 6.1 Svislé dopravní značky

19.7.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

Metodický pokyn - Výkon stavebního dozoru na stavbách PK

13.5.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí

25.2.2019 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TP 207 - Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK, dodatek č.1

5.2.2019 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 86 - Mostní závěry, změna č.1

26.11.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na PK, TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, oprava č.1

14.11.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích, Dodatek č.3

7.9.2018 Nově schválený technický předpis Ministerstva dopravy

TKP 19B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

6.9.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, TP 188 - Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací, TP 81, dodatek č.1 - Navrhování SSZ pro řízení provozu na pozemních komunikacích

22.5.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 262 - Ložiska mostů pozemních komunikací, TKP 22 - Mostní ložiska

23.3.2018 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích, Dodatek č.2, TKP 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č.1, Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Dodatek č.1

1.12.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

24.10.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích

27.9.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 261 - Integrované mosty, oprava č. 1

26.9.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 212 - Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech pozemních komunikací

14.8.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 261 - Integrované mosty; Směrnice pro dokumentaci staveb PK

30.6.2017 Upozornění - TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

21.6.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 259 - Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností

30.5.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 217 - Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

23.5.2017 Schválení obchodních podmínek

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 

1.5.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích

1.4.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 207 - Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK

1.4.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TKP 3, dodatek č.1 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

1.3.2017 Zrušené technické předpisy Ministerstva dopravy

TP 89 - Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, VL 6.4 - Proměnné dopravní značky 

10.2.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky, VL 6.3 - Dopravní zařízení

1.2.2017 Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

TKP 1 - Všeobecně, TP 260 - Přímo pojížděné mosty pozemních komunikací

21.12.2016 Spuštění nového webu pjpk.cz

Dovolujeme si Vás přivítat na novém webu Politika jakosti pozemních komunikací...

zajímavé akce

Mosty na pozemních komunikací - výstavba

(15. 9. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10218

 

Monolitické železobetonové a předpjaté mosty

(8. 6. 2020)

https://www.sekurkon.cz/kurz/10219

 

SILNIČNÍ KONFERENCE

(21. - 22. 10. 2020)

silnicnikonference.eu

 

Dopravní infrastruktura 2020

(16. - 17. 9. 2020)

www.kdi.cz

 

Podkladní vrstvy a podloží vozovek

(25. 11. 2020)

http://www.pvp.sdruzeni-silnice.cz

 

Betonové vozovky 2020 (5. 11. 2020)

http://www.betonovevozovky.cz/konference/

 

Konference Zakládání staveb Brno 2019 (11. - 12. 11. 2019)

http://www.cgts.cz/cz/konference-zs-brno-2019

 

Speciální betony 2019 (16 - 17.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10169

 

18. Diskuzní seminář k tématům 24. sympozia MOSTY 2019 (14 - 15.10.2019)

www.sekurkon.cz/kurz/10190

 

Konference Bezpečnosť cestnej premávky 2019 (16 - 18.9.2019)

www.ssc.sk/sk/novinky/bezpecnost-cestnej-premavky-2019.ssc

 

27. SILNIČNÍ KONFERENCE

www.silnicnikonference.cz

 

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

www.asfaltove-vozovky.cz

 

Konference Projektování pozemních komunikací 2019

http://www.konference-projektovani.cz/

 

24. mezinárodní sympozium MOSTY 2019

https://www.sekurkon.cz/kurz/10154

 

Seminář stavební ložiska a mostní závěry

https://www.sekurkon.cz/kurz/10166

 

Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací - seminář viz pdf

 

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/specialni-geotechnicke-konstrukce-2019-zasady-navrhu-protierozni-ochrany-zemnich-svahu-a-zajisten/

 

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

http://www.geomat.cz/dokumenty-knihovna/odborna-skoleni/geosyntetika-v-geotechnice-2019-zasady-posuzovani-a-provadeni-gabionovych-konstrukci-a-stabilita-s/

 

Konference dozorování Brno 21.2.2019

http://www.konferencedozorovani.cz/

 

 

 

Více

Kontakty

e-mail: pjpk@rsd.cz

RSS

:
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.